Boże Narodzenie 2012

„Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą,”

Bogu niech będą dzięki za to, że zechciał zamieszkać pośród nas i obdarował nas łaską wiary. Na nowo przychodzi nam rozważyć wielką tajemnicę miłości Boga do człowieka: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego dał…” Jesteśmy świadomi tego jaki jest dzisiejszy świat, jak bardzo człowiek w nim żyjący potrzebuje tego światła nadziei jakie przynosi Betlejemska Gwiazda, jak bardzo potrzebuje ciepła i miłości płynącej od dzieciątka Jezus, jak bardzo potrzebuje mocy i światła Ducha Św. by stanąć w prawdzie i przyjąć Dobrą Nowinę o Zbawieniu.
„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”
Trzeba nam wszystkim okazać posłuszeństwo wiary temu Słowu, które stało się kluczem do zrozumienia tej wielkiej tajemnicy jaką jest człowiek, potrzeba otoczyć troską życie, które jest wielkim darem Boga danym każdemu z nas. Dziękujmy Bogu za siebie, za nasze rodziny, przyjaciół, niech w jedną rodzinę połączy nas dziękczynna modlitwa za dar życia i łaskę wiary.
W ten cudowny Wigilijny Wieczór łamiąc się opłatkiem – chlebem dobroci, składam serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.
Niech JEZUS, który każdego dnia rodzi się na ołtarzu dla nas i w nas, opromienia wszystkich swoją Miłością, Radością i Pokojem na każdy dzień, a także utwierdza nas w Nadziei, która nigdy zawieść nie może.
Z wdzięcznością i modlitwą..

Wasz Proboszcz

Ks. Wiesław Frelek