Wspólnoty

Żywy Różaniec

W Parafii wiele osób modli się na różańcu, wielu codziennie odmawia przynajmniej jedną dziesiątkę różańca, a zrzeszonych w Kółkach Różańcowych jest 180 osób – 9 kółek. W Roku Różańca Świętego w Diecezji Łowickiej 1 .V – 31 .X.2003r Żywy Różaniec dar modlitwy dla Jana Pawła II powstało w Parafii 5 kół młodzieżowych i 11 dziecięcych. Jesteśmy Żywym Różańcem. Read more →

Rycerstwo Niepokalanej

Swoje początki w parafii Rycerstwo Niepokalanej zawdzięcza rekolekcjom parafialnym prowadzonym przez Ojców Franciszkanów w 1994 roku. Obecnie należy do niego25 osób. Ideałem Rycerstwa jest bezgraniczne poświecenie się Niepokalanej tak jak tego uczy Św. Maksymilian Maria Kolbe-jego założyciel. Read more →

Lektorzy

„Być blisko ołtarza, na którym sprawuje się Najświętszą Eucharystię, to tak, jakby Panu Bogu zaglądać przez ramię…” Read more →

Ministranci

Ministranci jako grupa szczególnie oddana służbie Bogu i ludziom w Parafii Żychlin, uczą się w różnych szkołach, średnich, gimnazjum i podstawowych. W tym roku szkolnym i katechetycznym opiekunem ministrantów i kandydatów jest Ks. Sławomir Bogdanowicz, z którym spotykamy się na zbiórkach w każdą sobotę o godzinie 10. Read more →

Schola

Chórek dziecięcy w Parafii Żychlin działa od kilku już lat i ubogaca Liturgię Mszy świętej niedzielnej dla młodszych dzieci. Read more →

Chór

Chór parafialny prowadzi organista p. Dawid Wójcik.

W parafii jest chór mieszany czterogłosowy. Liczy 23 osoby.

Próby są godzinne i odbywają się w każdą środę i piątek.

Chór śpiewa w każdą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 10.30, oraz bierze udział we wszystkich uroczystościach kościelnych.

W repertuarze posiada 83 pieśni jedno, dwu i czterogłosowe na różne okresy liturgiczne.

Chór co rocznie 15 sierpnia śpiewa na Mszy Świętej w Sanktuarium Maryjnym w Suserzu. Chór reprezentuje naszą parafie śpiewając na uroczystościach odpustowych oraz bierzmowaniu korzystając z zaproszenia księży proboszczów z naszego dekanatu.

Członkowie chóru obchodzą uroczyście Święto Patronki muzyki sakralnej Św. Cecylii.

Organizują wraz z księdzem dziekanem i P. organistą oraz z pracującymi w parafii księżmi uroczyste spotkanie w czasie Świąt Bożego Narodzenia łamiąc się opłatkiem, oraz w czasie Świąt Wielkanocnych dzieląc się jajkiem.

Bielanki

W parafii p. w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie od wielu lat służy duszpasterski zespół dziewcząt pod nazwą „Bielanki”. Od września 2005 r. grupą opiekują się Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa. Wspólnota „Bielanek” liczy 13 dziewcząt w wieku od 9 do 13 lat. W różnych formach adorują one Najświętszy Sakrament.
Read more →

Asysta

Asysta kościelna została powołana przez poprzedniego Proboszcza.

Obecna asysta liczy 20 osób.

Read more →