Asysta

Asysta kościelna została powołana przez poprzedniego Proboszcza.

Obecna asysta liczy 20 osób.

Asysta pełni następujące funkcje:
a)posługuje przy ołtarzu we Mszy Świętej w niedzielę i święta.
w kaplicy o godzinie 700
w kościele o godzinie 900, 1030,1200
niektórzy z asysty posługują przy ołtarzu w dni powszednie
b) uczestniczy we wszystkich uroczystościach religijnych:
do niesienia krzyża, latarni, baldachimu i prowadzenia celebransa, niesienia chorągwi, feletronów, światła przed Najświętszym Sakramentem.
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w nabożeństwie adoracyjnym.
w nabożeństwach „Gorzkich żali”.
w Triduum Paschalnym.
w uroczystości Bożego Ciała i Oktawie.
w innych uroczystościach kościelnych, bierze udział w czasie wizytacji parafii przez Ordynariusza Diecezji lub Biskupa Pomocniczego

Raz w miesiącu i przed większymi uroczystościami odbywa się spotkanie asysty z opiekunem, Księdzem Proboszczem w celu omówienia aktualnych spraw.

Na tych spotkaniach omawiane są sprawy Kościoła lokalnego, diecezjalnego, w Polsce i na świecie.