Remont kościoła

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Read more →

Protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT , KTÓRE WPŁYNĘŁY NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Read more →

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia

 

Nr postępowania 1/2018 Żychlin, 06.04.2018r.

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia Read more →

Wykaz ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia

Żychlin, dnia 02.10.2017 r.

 

Wykaz ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia Read more →

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia

Żychlin, 19.09.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia

„Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie”

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Read more →

Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie

Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie Read more →