Protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia

Żychlin, dnia 20.04.2018 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT , KTÓRE WPŁYNĘŁY NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie”

w związku z publikacją ogłoszenia nr 34/06/04/2018 na portalu ogłoszeń ARiMR
w dniu 6 kwietnia 2018 roku oraz na stronie beneficjenta i tablicy ogłoszeń

Zamawiający informuje, iż do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty :

Lp.

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Okres rękojmi

Data wpływu do Kancelarii Parafialnej

1.

PHU ElVIS
Robert Kaczmarek
ul. Narutowicza 1

99-320 Żychlin

NIP 775 116 74 48

550 166,75

36 m-cy

godz. 12:30

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia.

Proboszcz Parafii p.w. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Żychlinie

/-/ ks. Wiesław Frelek

 

Protokół z otwarcia ofert