Parafia

PARAFIA ŻYCHLIN

Parafię w Żychlinie utworzono najpóźniej w I połowie XIII w. a pierwszy kościół w Żychlinie posiada potwierdzoną metryczkę przynajmniej od 1331 roku. Świątynia w której znajdujemy się jest trzecią (a może czwartą) z kolei, z fundacji Tomasza Pruszaka i jego małżonki ze Skarżyńskich, pod wezwaniem Św. Ap. Piotra i Pawła, konsekrowana 29 czerwca 1782 roku. Przy końcu XVIII w. parafia liczyła około 1800 wiernych a w końcu XX w. około 12 tysięcy (zameldowanych na terenie parafii jest 13.5Q0 osób). Przynajmniej od 10 lat Parafia Żychlin liczebnie się zmniejsza z racji na spadek urodzin oraz że miasteczko Żychlin nie ma już atutów ściągania ludzi do siebie; nie ma tu miejsc pracy; bezrobocie największe w Polsce wymusza emigrację. Miasteczko Żychlin liczy około 10 tysięcy osób, pozostali to mieszkańcy wiosek z których młodzi od, dawna uciekają gdzie się da. 99 % zameldowanych na terenie parafii deklaruje się jako wierzący, 1 % to bezwyznaniowcy i jehowici. Wszyscy dorośli są ochrzczeni, prawie wszyscy wę właściwym czasie przyjęli Sakrament Bierzmowania. W przeciągu roku rozdawanych jest około 140 tysięcy Komunii Św. (20 tysięcy więcej od poprzedniej wizytacji). Wierni mogą korzystać ze spowiedzi św. w czasie każdej Mszy Św. Wielu spowiada się często – co miesiąc,’ wielu przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, niektórzy raz w roku, ale są i lekceważący ten sakrament a w konsekwencji i Komunię Św. – chleb życia wiecznego. Do chorych z Sakramentami Św. wzywani jesteśmy nie za często, może dlatego, że chorych odwiedzamy w okolicy Dnia Chorego, w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. Wystarczy zgłosić adres chorego. W parafii jest wielu chorych. Siostry Rodziny Maryii w Skrzeszewach prowadzą dom dla chorych niewiast. Jeden parafianin studiuje w seminarium Duchownym w Warszawie i jest po akolitacie. Żyjemy nadzieją łaski powołania kapłańskiego. Małżeństw cywilnych bez przeszkód do ślubu kościelnego w parafii jest niewiele ale rozbitych małżeństw coraz więcej. Zdarza się też, że młodzi żyją na wzór małżeństwa bez żadnych ślubów. Mimo ośmiu Mszy Sw. w niedziele w Żychlinie i dwóch w Skrzeszewach frekwencja na Mszach Św. w przeciągu ostatnich kilku lat zmalała do 25 – 22 %. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzież i dorosłych. Bardzo wielu, bardzo łatwo, z byle powodu dyspensuje się, wielu nie uważa za grzech opuszczanie Mszy Św. w niedzielę i święta. Życie religijne, to sakramentalne koncentruje się w tej oto świątyni i kaplicy Św. Maksymiliana Maria Kolbego oraz w kaplicy Sióstr Rodziny Maryii w Skrzeszewach. Stan tych budowli i ich otoczenia jest dobry.