Wykaz ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia

Żychlin, dnia 02.10.2017 r.

 

Wykaz ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia

„Remont zabytkowego kościoła pod wezwaniem
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie”

Ogłoszenie nr 1/2017z dnia 13.09.2017r. wraz ze
zmianą ogłoszenia z dnia 19.09.2017r.

Zamawiający informuje, iż do upływu terminu składania ofert  wpłynęły następujące oferty :

 

Lp.

 

Nazwa oferenta

 

Kwota brutto

 

Okres rękojmi

 

Data wpływu do Kancelarii Parafialnej

1. PHU ElVIS
Robert Kaczmarek
ul. Narutowicza 1
99-320 Żychlin
NIP 775 116 74 48
570 042,26 zł 36 m-cy 29.09.2017
godz. 9:40
 2. FLOTERM
Marek Florkiewicz
ul. Kutnowska 10 A
09-530 Gąbin
NIP 774 247 15 20
 617 343,20 zł  36 m-cy  29.09.2017 godz. 10:50

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia – 562 445,60 zł brutto.

 

Proboszcz Parafii p.w. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Żychlinie

/-/ ks. Wiesław Frelek