Chór

Chór parafialny prowadzi organista p. Dawid Wójcik.

W parafii jest chór mieszany czterogłosowy. Liczy 23 osoby.

Próby są godzinne i odbywają się w każdą środę i piątek.

Chór śpiewa w każdą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 10.30, oraz bierze udział we wszystkich uroczystościach kościelnych.

W repertuarze posiada 83 pieśni jedno, dwu i czterogłosowe na różne okresy liturgiczne.

Chór co rocznie 15 sierpnia śpiewa na Mszy Świętej w Sanktuarium Maryjnym w Suserzu. Chór reprezentuje naszą parafie śpiewając na uroczystościach odpustowych oraz bierzmowaniu korzystając z zaproszenia księży proboszczów z naszego dekanatu.

Członkowie chóru obchodzą uroczyście Święto Patronki muzyki sakralnej Św. Cecylii.

Organizują wraz z księdzem dziekanem i P. organistą oraz z pracującymi w parafii księżmi uroczyste spotkanie w czasie Świąt Bożego Narodzenia łamiąc się opłatkiem, oraz w czasie Świąt Wielkanocnych dzieląc się jajkiem.