Lektorzy

„Być blisko ołtarza, na którym sprawuje się Najświętszą Eucharystię, to tak, jakby Panu Bogu zaglądać przez ramię…”

„Lektor ma swoje stałe miejsce w liturgii. Jego posługa jest wyraźnie określona przepisami Kościoła. Lektor w sprawowaniu Eucharystii posiada właściwą sobie funkcję, wykonując czytania z Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii. W niedzielę i święta są to dwa pierwsze czytania, w dni powszednie jedno czytanie. Lektor, stojąc w szeregu ludzi, którymi Bóg posługuje się w przekazywaniu swojego słowa, jest specjalnym narzędziem Boga przemawiającego dzisiaj do człowieka. Dlatego ważnym wymaganiem wobec lektora, jest jego właściwy stosunek do Pisma św. i troska o głębszą jego znajomość. Lektor powinien być tym, który żyje słowem Bożym, czyta je i nad nim rozmyśla, z niego czerpie tematy do refleksji i modlitwy. Jako sługa słowa Bożego w liturgii powinien być odpowiedzialny również za sposób jego przekazywania. Wykonując swoją posługę, powinien w tej czynności wyrazić „taką umiejętność, taką prostotę i zarazem dostojeństwo, ażeby w samym już sposobie czytania czy śpiewania liturgicznego odzwierciedlił się charakter świętego tekstu” (Jan Paweł II, Rzym, 24 lutego 1980 r.).

W roku 2005/6 odbył się dekanalny całoroczny kurs lektorski zakończony promocją lektorską w seminarium diecezjalnym w Łowiczu. Opiekunem kursu był ks. Piotr Gumołowski któremu w prowadzeniu kursu pomagali księża z dekanatu.

Spotkania formacyjne pogłębiające znajomość liturgii i czytania Słowa Bożego dla lektorów parafii odbywają się raz w miesiącu/pierwsza niedziela/. W całorocznej formacji uczestniczy pięciu lektorów promowanych. Pozostali włączają się z w życie liturgiczne parafii podczas świat gdyż w ciągu roku przebywają poza parafią studiując w innych miastach.