Rycerstwo Niepokalanej

Swoje początki w parafii Rycerstwo Niepokalanej zawdzięcza rekolekcjom parafialnym prowadzonym przez Ojców Franciszkanów w 1994 roku. Obecnie należy do niego25 osób. Ideałem Rycerstwa jest bezgraniczne poświecenie się Niepokalanej tak jak tego uczy Św. Maksymilian Maria Kolbe-jego założyciel.

Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streszczał w haśle: Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi. W programowym dokumencie, podpisanym 16 października 1917 r., jesTóh sprecyzowany w następujących słowach: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, itd., a najbardziej masonów, i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej. Taki cel wypływał ze świadomości św. Maksymiliana, że w oddaleniu od Boga (grzesznicy), czy pozostając poza Kościołem nie można znaleźć prawdziwego szczęścia.

Jednak Rycerstwo nie tylko pragnie rozwijać szczególne nabożeństwo lub specjalną aktywność charytatywną, lecz chce uczynić z pobożności maryjnej drogę do osobistej świętości i zaangażowania apostolskiego. Oddajemy się całkowicie Niepokalanej, aby być w Jej rękach jak najbardziej skutecznymi narzędziami (apostołami) w dziele nawracania grzeszników i uświęcania wszystkich ludzi. Zatem Rycerstwo od samego początku stawiała sobie jasno cele apostolskie.

W Rycerstwie chodzi o to, by być Niepokalanej niemalże do zupełnego się z Nią utożsamienia, by w ten sposób jak najskuteczniej oddziaływać na otoczenie.

„Z macierzyństwa Bożego wypływają łaski udzielone Najświętszej Maryi Pannie. Pierwsza zaś z nich to Niepokalane poczęcie- oto nasz ideał. NIEPOKALANA – oto nasz ideał…Samemu zaś się do Niej zbliżyć do niej się upodobnić, pozwolić by Ona opanowała nasze serca i całą naszą istotę, by Ona żyła i działała w nas i przez nas , by Ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do Niej należeli bezgranicznie – oto nasz ideał.” Szczególne znaczenie przypisywał św. Maksymilian – Cudownemu Medalikowi, noszonemu na znak oddania się Niepokalanej. Bardzo bowiem rozszerzał praktykę noszenia go i podkreślał jego znaczenie i skuteczność w nawracaniu grzeszników Medalik był dla o. Kolbego jednym z potężniejszych środków w działalności apostolskiej Rycerstwa.

Rycerstwo korzysta z czasopisma „ Rycerz Niepokalanej” które pogłębia formacje jej członków.

Uczestniczymy czynnie w życiu kościoła parafialnego poprzez udział w nabożeństwach związanych z rokiem liturgicznym takich jak-droga krzyżowa ulicami miasta czyteż nabożeństwie-misyjnym po spotkaniach formacyjnych. Spotkania formacyjno-modlitewne odbywają się w każdą trzecią niedziele miesiąca. Omawiane są sprawy bieżące rycerstwa. Spotkania rozpoczyna i kończy wspólna modlitwa, zwłaszcza za zmarłych członków i tych którzy przeżywają problemy rodzinne, osobiste.

W ramach spotkań organizowane są: wigilia na Boże Narodzenie, dzielenie się jajkiem na Wielkanoc na które zapraszani są wszyscy księża pracujący w parafii. Przez kolejne lata w parafii Rycerstwem Niepokalanej opiekowali się wikariusze parafii oddelegowani przez księdza Dziekana- Proboszcza parafii.