Żywy Różaniec

W Parafii wiele osób modli się na różańcu, wielu codziennie odmawia przynajmniej jedną dziesiątkę różańca, a zrzeszonych w Kółkach Różańcowych jest 180 osób – 9 kółek. W Roku Różańca Świętego w Diecezji Łowickiej 1 .V – 31 .X.2003r Żywy Różaniec dar modlitwy dla Jana Pawła II powstało w Parafii 5 kół młodzieżowych i 11 dziecięcych. Jesteśmy Żywym Różańcem.

Wśród nas są kobiety należące do kółek różańcowych ponad 50 lat, ale są i o wiele młodsze.

Przyjęłyśmy różne formy modlitwy na różańcu. Jedne kółka zmieniają tajemnice różańcowe codziennie, inne co miesiąc.

Zelatorki są łącznikami między kółkami a Ks. Proboszczem i one dbają, by wszystkie tajemnice różańcowe były odmawiane we właściwej kolejności.

W każdą czwartą niedzielę miesiąca mamy spotkania z Ks. Proboszczem. Na spotkaniach tych Ks. Proboszcz podaje nam miesięczne papieskie intencje misyjne, omawia je, wyjaśnia jak ?. rozważań różańcowych mamy wysnuwać wnioski i postanowienia w formie -modlitewnej-dla^astosowanJa-icJbLW_życJu codziennym. Dzieli się z nami sprawami Kościoła, Parafii. Prenumerujemy Kalendarz Misyjny i miesięcznik „Różaniec”. W okresie Bożego Narodzenia poszczególne kółka różańcowe organizują spotkania tzw. „opłatkowe”.

Bierzemy żywy udział w życiu naszej Parafii. Modlimy się w intencji Ojca Świętego.