Schola

Chórek dziecięcy w Parafii Żychlin działa od kilku już lat i ubogaca Liturgię Mszy świętej niedzielnej dla młodszych dzieci. Dzieci ze SCHOLI spotykają się na próbach w piątki – przygotowując nowe pieśni i opracowując repertuar na kolejne niedzielne Msze św. Przez sześć lat istnienia SCHOLI śpiewało w niej bardzo dużo dzieci. Obecnie trzonem podstawowym grupy jest 15 dziewczynek w wieku od 7 do 12 lat, ale w jej szeregach spotkać można wiele dzieci, które chcą śpiewać jak ich koleżanki /cieszymy się bardzo z tego/.

Opiekunem naszej SCHOLKI jest ks. Sławomir Bogdanowicz. Dzięki jego wysiłkom mogliśmy spędzić wspólnie zimowe ferie w górach oraz wspólnie z ministrantami bawić się podczas zabawy andrzejkowej i karnawałowej.