Intencje mszalne od 27 kwietnia do 04 maja 2014 roku

Intencje mszalne od 27 kwietnia do 04 maja 2014 roku

Niedziela
27 kwietnia

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kościół

07.00 – + O dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Tadeusza w 23 r. ślubu
09.00 – + Marka Jarosa w 5 r. ś. oraz Zbigniewa Jarotę
10.30 – + Tadeusza Włodarczyka i zm. rodziców
12.00 – O darBożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Tadeusza Pruków w 55 r. ślubu
17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 –
+ Henryka Kłysa

Kaplica

09.30 – + Kazimierza Chudzyńskiego w 5 r. ś.
11.00 – + Stanisława Gajka w 7 r. ś.
12.30 – + Franciszka w 40 r. ś. i Mariannę Studzińskich

Poniedziałek
28 kwietnia

07.00 – + Zdzisława Nowickiego w 1 r. ś.
07.30 – + Małgorzatę Rucińską
17.30 – + Izabelę Kowalską oraz Włodzimierza, Janinę i Ryszarda Szcześniaków
18.00 – + Kazimierza Ledziona w 36 r. ś. i Marka Tarkę w 6 r. ś.

Wtorek
29 kwietnia

07.00 – + Stefana Siatkowskiego
07.30 – + Jana Łukasiewicza w 3 r. ś.; Stanisława i Mariana Zdziennickich
17.30 – + Tadeusza Dobosza (od sąsiadów)
17.30 – + Henryka Podstawskiego
18.00 – + Władysława Kowalskiego

Środa
30 kwietnia

07.00 – + Laszlo Toth
07.30 – + Jadwigę Olesińską
17.30 – + Henryka w 27 r. ś. i Mariannę Rzymskich; Mariana Hipsza oraz Jakuba i Natalię Kucharskich
18.00 – Nowenna nieustanna
O dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Henryki i Zdzisława Witkowskich w 10 r. ślubu
O potrzebne łaski dla Jadwigi i wytrwałość w chorobie

Czwartek
01 maja

07.00 – + Jana Karolkiewicza
07.30 – + Eugenię Adamowską
07.30 – + Dariusza Trawińskiego
17.30 – + Anatola w 1 r. ś. i Zenona Idzikowskich
17.30 – + Jolantę Krawczyk
18.00 – + Stanisława Rydzkowskiego

Piątek
02 maja

07.00 – + Mariannę w 3 r. ś. i Kazimierza Pasikowskich
07.30 – + Helenę i Zygmunta Gizińskich
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30 –
+ Zygmunta Kazimierczyka
18.00 – + Zygmunta Wasiaka oraz Jana i Stanisławę Bergier

Sobota
03 maja

07.00 – + zm. z c. rodz. Jancerowiczów i Zajkowskich
09.00 – + Eugeniusza Kołodziejczyka, Czesławę i Zygmunta Jarosińskich oraz Stanisławę Różycką
10.30 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Zofii i Kazimierza w 50 r. ślubu.
12.00 – za Ojczyznę – dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II
15.00 –
ślub: Radosław Andrzejczyk i Małgorzata Marciniak
18.00 – + Ryszarda Małkowskiego w 5 r. ś.

Niedziela
04 maja

Kościół

07.00 – + Jana, Mariolę i Floriana Nowakowskich; rodziców i braci Sylwestrzaków
09.00 – + Stanisława i Arkadiusza Opielów; Stanisława, Piotra, Anielę i Jana Jezioro
10.30 – + Stanisławę i Stanisława Szymańskich
12.00 – O darBożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Krzysztofa Dałków w 30 r. ślubu
12.00 – w int. strażaków
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 –
+ Krystynę Werwińską w 6 r. ś. i Krystynę Berlikowską w 5 r. ś.

Kaplica

09.30 – + Stanisława Ledziona
11.00 – + Franciszkę i Bolesława Skowrońskich oraz Helenę i Stanisława Kowalskich
12.30 – + Barbarę i Zbigniewa Studzińskich