Zaproszenie Biskupa Łowickiego na uroczystość koronacji Matki Bożej Suserskiej w dniu 15 sierpnia 2014 roku

„Z Maryją przyjąć słowo Boże”

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia,

 1. Matka Słowa
  Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii wysłuchaliśmy słowa Bożego. Dziś z całą mocą została nam przypomniana prawda, że to słowo nie wraca do Boga bezowocne, zanim nie dokona tego co Bóg chciał i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (por. Iz 55, 11). Słowo Boże, gdy padnie na żyzny grunt naszych serc, gdy słuchamy i przyjmujemy je, wydaje obfity plon (por. Mt 13, 23). Swoje słowo Bóg od wieków kierował do człowieka i pragnął, aby człowiek przyjmując je żył na wieki. Tak wielu ludzi słowo to z wiarą przyjmowało i na jego fundamencie budowało swoje życie. Budowało świętość dzieci Bożych i pomagało innym w odkryciu i realizacji powołania do świętości. Dla nas wszystkich wzorem przyjęcia słowa Bożego jest Maryja. W chwili Zwiastowania z pokorą odpowiada na przekazaną Jej przez archanioła Gabriela wolę Bożą: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). Ziarno słowa padło na żyzny grunt pełnego wiary serca Maryi. To Ona wydała najwspanialszy plon. Owocem Jej posłuszeństwa Bogu jest przyjęcie Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (por. J 1, 14). Tę tajemnicę rozważamy codziennie, gdy odmawiamy modlitwę Anioł Pański. Dziękujemy wtedy za wiarę Matki Bożej, ale też chcemy uczyć się od Niej co to znaczy być naprawdę sługą Pańskim, służebnicą Pańską. Chcemy tak jak Ona być błogosławionymi, gdy poznajemy i wiernie wypełniamy słowo Boże (por. Łk 11, 28), gdy wierzymy, że spełnią się słowa powiedziane nam od Pana (por. Łk 1, 44).
 2. Matka Kościoła
  Doświadczamy w naszym życiu, że tak często nie umiemy być jak Matka Boża wierni słowu Bożemu. Ze smutkiem przychodzi nam przyznać, że ziarno słowa Bożego wyrywa z naszych serc Zły, że jesteśmy niestali w naszych postanowieniach, że dar słowa jest zagłuszony przez troski doczesne i ułudę bogactwa i wtedy nasze życie staje się bezowocne (por. Mt 13, 19-22). Chcielibyśmy, aby stać się ziemią żyzną wydającą obfity plon słowa Bożego, bo przecież naprawdę szczęśliwe są nasze oczy, że widzą i nasze uszy, że słyszą Jezusa naszego Zbawiciela (por. Mt 13, 16). Dlatego od Matki Bożej, Matki nas wszystkich chcemy się uczyć przyjmować słowo Boże i zachowywać je i rozważać w swoim sercu (por. Łk 2, 10). Dlatego Matkę Kościoła, która wraz z Apostołami modliła się w Wieczerniku prosimy, abyśmy mieli w sobie jej wrażliwość i otwartość na przyjęcie woli Bożej, która dla człowieka wierzącego powinna być zawsze największą wartością i która daje mu prawdziwe szczęście. Często więc wołamy do Matki Bożej, aby modliła się za nami ale ufamy też, że Ona modli się razem z nami obecna w Wieczernikach naszych świątyń. Jest to dla nas wielki dar Bożej miłości. Maryja, która jest dana nam przez samego Jezusa Chrystusa za Matkę z Jego Krzyża wstawia się za nami, swoimi dziećmi. Do Niej więc przychodzimy jak do Matki ze wszystkim co nosimy w sercu wierząc, że nie odejdziemy bez pomocy, rady i pocieszenia. Szczególnie ufnie modlimy się w miejscach, które naznaczone są Jej troskliwą obecnością, w tak wielu sanktuariach maryjnych.
 3. Historyczne miejsce łaski
  Jednym z takich miejsc do którego ludzie pielgrzymują, powierzając Matce Słowa swoje troski jest Sanktuarium w Suserzu, gdzie Matka Boża czczona jest jako Uzdrowienie Chorych. Suserz to parafia Diecezji Łowickiej położona w województwie mazowieckim, ok. 30 km na południe od Płocka. Pierwsze historycznie udokumentowane wzmianki o kulcie Matki Bożej Suserskiej znajdujemy w XVI wieku. Szczególnym czasem w którym zwracano się o pomoc przez wstawiennictwo Matki Bożej była druga połowa XIX wieku. W czasie trwania epidemii mieszkańcy pobliskiego Żychlina udali się do Suserza i tutaj błagali o ratunek. Wtedy też złożyli ślub, że jeśli Matka Boża wyprosi im u Boga ocalenie, wówczas w pieszej pielgrzymce dziękczynnej będą przychodzili do kościoła w Suserzu przez sto lat. Niedługo później zaraza ustała. Odtąd piesza pielgrzymka przybywa co roku do Sanktuarium na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Sanktuarium szczególną czcią otoczony jest Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Namalowany jest na płótnie przyklejonym do deski, przykryty srebrną sukienką. Postać Matki Bożej przedstawiona jest w postawie tronującej, natomiast postać Pana Jezusa skierowana jest ku modlącym się przed obrazem, ku wszystkim, którzy przybywali tutaj z wiarą zanosząc swoje błagania i dziękczynienia. A czynili to niezależnie od wielu przeciwności z którymi musieli zmagać się, chcąc stanąć przed Cudownym Obrazem. Bardzo trudne chwile przeżywało bowiem Sanktuarium w czasie okupacji hitlerowskiej, gdy kościół został zamieniony w magazyn. Nawet wtedy jednak pozostawiony w kościele obraz Matki Bożej odbierał kult od parafian i pielgrzymów. W tych tragicznym dla naszej Ojczyzny czasie pielgrzymi narażając się na wielkie niebezpieczeństwo przybywali małymi grupkami i bocznymi drogami do zamkniętego kościoła. Przy drzwiach kościoła modlili się z wiarą i umocnieni duchowo wracali do trudnej codzienności okupacji. Wielu przeszkód w pielgrzymowaniu doświadczali pątnicy również w czasach zniewolenia komunistycznego. Mimo wyraźnych zakazów i szykan ze strony władz nie zaprzestano pielgrzymek. Dowodem ciągłości kultu Matki Bożej Suserskiej jest ponowne ślubowanie parafian żychlińskich złożone w 1952 roku, że będą przez następne sto lat pielgrzymować pieszo do Sanktuarium. To ślubowanie jest wypełniane co roku, a Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny gromadzi w Suserzu pielgrzymów, którzy przybywają z wielu miejscowości.
 4. Matka Ukoronowana
  Przybywający do Sanktuarium zanosząc modlitwy przed obrazem Matki Bożej wielokrotnie doznawali pomocy i pocieszenia. Dlatego naszym wyrazem wdzięczności za opiekę Maryi i wyproszone łaski będzie nałożenie na wizerunek Matki Bożej Suserskiej koron pobłogosławionych przez Ojca Świętego. Papież Franciszek pobłogosławił korony dla Cudownego Obrazu Matki Bożej w Suserzu na Placu św. Piotra dnia 8 stycznia 2014 roku. Gdy poprosiłem Papieża o błogosławieństwo, przez dłuższy czas dotykał koron i uczynił znak krzyża. Modlitewne skupienie Papieża wyrażało jego wielką miłość do Matki Bożej i wdzięczność za to święte miejsce z którego niesie Ona pomoc wszystkim proszącym. Pobłogosławione przez Papieża korony nałożę na obraz Matki Bożej Suserskiej Uzdrowienie Chorych, w obecności wielu biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i mam nadzieję wielkiej rzeszy pielgrzymów. To historyczne wydarzenie ważne nie tylko dla suserskiego sanktuarium ale dla całej Diecezji Łowickiej odbędzie się w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 2014 roku o godzinie 12.00

Drodzy Diecezjanie!
Pragnę Was Wszystkich serdecznie zaprosić do udziału w uroczystości koronacji. Przybądźmy ze wszystkich naszych parafii i wspólnot zakonnych. Niech zjednoczy nas wdzięczność Matce Bożej i wiara w jej matczyną pomoc. Mamy tak wiele spraw w naszym życiu, które potrzebują uleczenia: w wymiarze osobistym, małżeńskim i rodzinnym, a także kościelnym. Będziemy chcieli wspólnie wołać: Uzdrowienie Chorych módl się za nami! Jak tysiące pielgrzymów przybywających do tego miejsca nie odejdziemy bez pocieszenia i umocnienia naszej wiary, nadziei i miłości. Nie odejdziemy bez słów Matki Bożej w których powie nam co zrobić, aby nasze życie było piękniejsze i bardziej szczęśliwe, aby nie zabrakło w nim tego co najważniejsze. A mówi nam to zawsze wskazując na swojego Syna, tak jak na koronowanym obrazie w który będziemy się wpatrywać: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie” (J 2, 5). Nie zmarnujmy tej wielkiej szansy uczestnictwa w spotkaniu z Matką, która nauczy nas jak Chrystusa słuchać i przynosić owoce przyjęcia i wypełnienia Jego słowa. Oczekując na spotkanie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Suserskiej Wszystkim błogosławię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
+ Andrzej Franciszek Dziuba