Czytania na środę, 29 października 2014

(Ef 6,1-9)