Ogłoszenia – III Niedziela adwentu – 14 grudzień 2014 r.

 1. Przeżywamy adwent – czas szczególnej refleksji nad Tajemnicą Wcielenia. Rekolekcje adwentowe będziemy przeżywać 18, 19 i 20 grudnia (czwartek, piątek i sobota).
  Program rekolekcji będzie następujący:

  • Czwartek i piątek – spotkania rekolekcyjne dla dorosłych o godz. 6.00, 9.00, 11.00 i 18.00; dzieci i młodzież zapraszamy na godz. 16.00.
  • Sobota – spotkania rekolekcyjne dla dorosłych o godz. 6.00, 9.00 i 18.00; dzieci i młodzież zapraszamy na godz. 11.00.
  • Spowiedź rekolekcyjna w piątek i sobotę.
 2. Radni naszej parafii roznoszą opłatek na stół wigilijny. Dziękuję za życzliwość z jaką spotykają się w rodzinach.
 3. Spotkanie Rady Duszpasterskiej, odbędzie się we wtorek o godz. 19.00.
 4. Spotkanie opłatkowe dla bielanek, scholii, ministrantów i lektorów, w piątek po Mszy św. o godz. 16.00.
 5. Spotkanie opłatkowe dla osób starszych oraz samotnych, odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 15.00. Całym sercem na to spotkanie zapraszamy.
 6. Dziękuję za wzięcie udziału w akcji świątecznej „Paczka dla dziecka”. Przygotowaną paczkę należy przynieść do kancelarii lub kaplicy do 18 grudnia a bombkę umieścić na choince w swoim domu. Na paczce należy umieścić imię dziecka i wiek znajdujące się na bombce.
 7. Spotkanie przygotowujące dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem dzieci w święta, odbędzie się w przyszłą niedzielę po wieczornej Mszy św.
 8. Ofiary składane dziś na tacę, zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne.
 9. Po każdej Mszy św. młodzież rozprowadza świece oraz sianko na stół wigilijny. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu młodzieży w czasie ferii zimowych.