Intencje mszalne od 21 do 28 grudnia 2014 roku

Intencje mszalne od 21 do 28 grudnia 2014 roku

Niedziela
21 grudnia

Kościół

07.00 – + Józefa Przybysza w 18 r. ś., Stanisławę, Andrzeja i Roberta Przybyszów.
09.00 – + Jana i Mariannę Pawłowskich, Jarosława Szczapę, Zofię i Stanisława Suchodolskich oraz Janinę Ledzion
10.30 – + Jana Felińczaka w 7 r. ś.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Teresy i Stefana Trojanowskich w 50 r. ślubu.
17.30 – Nieszpory.
18.00 –
za parafian

Kaplica

09.30 – + Annę w 6 r. ś. i Ryszarda Ambroziaków
11.00 – + Janinę, Franciszka i Mariannę Mękal; Katarzynę, Franciszka i Mariana Małek
12.30 – + Lucynę i Eugeniusza Wojdeckich; dziadków Adama i Zofię Wojdeckich oraz Danutę Wojdecką.

Poniedziałek

22 grudnia

 

06.00 – + Krzysztofa Sęczkowskiego.
07.00 – + Waldemara Szymańskiego.
17.30 – o dar Bożego błogosławieństwa, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla rodziny Maciejewskich
18.00 + Stefanię i Stefana Falkowskich oraz Wiesława Falkowskiego.

Wtorek
23 grudnia

06.00 – + Andrzeja Pawlaka.
07.00 – + Jacka Jaskułę.
17.30 –
+ Przemysława Kubiaka.
17.30 – + Jerzego Krawczyka.
18.00 – + Danielę, Stefana i Adasia Szymańskich; Lucynę, Barbarę i Józefa Szurków.
18.00 – + Krzysztofa Koszewskiego.

Środa
24 grudnia

06.00 – + Adama Jakubowskiego z rodzicami.
07.00 – + Adama Oleczka.
07.30 – + Reginę Olejnicką.
08.00 – + Jacka Kuźnickiego, Stefana i Wiesławę Mierzwa, Władysława i Weronikę Migowskich.
24.00 – za parafian

Czwartek
25 grudnia
Boże Narodzenie

Kościół

09.00 – + Mariannę Ewę Ciołkowską, Stanisława, Genowefę, Bolesława i Mariannę Ciołkowskich oraz Helenę i Władysława Kowalskich.
10.30 – + Ryszarda Michalika; Jana i Annę Puchalskich.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Elżbiety i Adama Jasińskich w 40 r. ślubu.
18.00 – + Kazimierę Wojtalewicz

Kaplica

09.30 – + Anetę, Józefa i Sławomira Klarzyńskich.
11.00 – + Konrada Włodarczyka.
12.30 – + Stefana Mrowickiego; Helenę, Jana, Teresę i Leszka Antczaków.

Piątek
26 grudnia
Św. Szczepana

Kościół

07.00 – + Mariannę i Szczepana Lipigórskich, Sabinę Hetke oraz Barbarę i Bolesława Łukasików.
09.00 – + Helenę i Zygmunta Gizińskich.
10.30 – + Jana Prośniewskiego w 4 r. ś.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Jana i Bogusławy Drobockich w 50 r. ślubu.
18.00 – + Stefana Filińskiego

Kaplica

09.30 – + Jana Kacprzaka z rodzicami oraz zm. z rodz. Ambroziaków.
11.00 – + Wandę i Ryszarda Berent.
12.30 – + Edwarda Sitkiewicza.

Sobota
27 grudnia

07.00 – + Ryszarda Czerwińskiego.
07.30 – + Arkadiusza Wypycha w 2 r. ś., zm. z rodz. Chybickich oraz Czesława Szwarca w 30 r. ś.
16.00 – ślub: Grzegorz Grabarczyk i Agnieszka Kopeć.
17.30 – + Henryka Podstawskiego w 1 r. ś.
18.00 – + Krzysztofa Retka w 3 r. ś.
18.00 – + Stanisława Olbę w 22 r. ś.

Niedziela
28 grudnia
Święto Świętej Rodziny

Kościół

07.00 – + Józefa Kowalskiego.
09.00
– + Mariannę, Wacława i Wacława Szałamachów; Stanisławę i Stanisława Kunikowskich
10.30 – + Annę i Andrzeja Peterów.
12.00 –     o dar Bożego błogosławieństwa dla Rodzin naszej parafii.
17.30 – Różaniec.
18.00 –
+ Helenę i Tadeusza Jędrachowiczów oraz Antoniego Melchera.

Kaplica

09.30 – + Ryszarda i Bolesławę Czajka
11.00 – + Zofię i Jana Trepa
12.30 – + Wacława Studzińskiego.