Intencje mszalne od 28 grudnia 2014 do 04 stycznia 2015 roku

Intencje mszalne od 28 grudnia 2014 do 04 stycznia 2015 roku

Niedziela
28 grudnia
Święto Świętej Rodziny

Kościół

07.00 – + Józefa Kowalskiego.
09.00
– + Mariannę, Wacława i Wacława Szałamachów; Stanisławę i Stanisława Kunikowskich
10.30 – + Annę i Andrzeja Peterów.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Rodzin naszej parafii.
17.30 – Różaniec.
18.00 –
+ Helenę i Tadeusza Jędrachowiczów oraz Antoniego Melchera.

Kaplica

09.30 – + Ryszarda i Bolesławę Czajka
11.00 – + Zofię i Jana Trepa
12.30 – + Wacława Studzińskiego.

Poniedziałek
29 grudnia

07.00 – + Ryszarda Czerwińskiego.
07.30 – + Lucynę i Mariana Królikowskich.
17.30 – + Krystynę Pawlik
18.00 + Błażeja i Nikodema Czubińskich.

Wtorek
30 grudnia

07.00 – + Pawła Stańczyka.
07.00 – + Zygmunta Ancerowicza.
17.30 –
+ Ryszarda Czerwińskiego.
18.00 – + Mariannę w 1 r. ś. i Henryka Rzymskich; Mariana Hipsza w 22 r. ś. oraz zmarłych z rodziny Kucharskich.

Środa
31 grudnia

07.00 – + Aurelię Tomczak.
07.30 – + Jacka Jaskułę.
17.30 – + Barbarę, Henryka, Andrzeja, Annę, Wiktorię i Jakuba w 7 r. ś. Groszków.
18.00 – Dziękczynna za Rok Pański 2014.

Czwartek
01 stycznia
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

07.00 – + Stefana Zaborowskiego
09.00
– + Jana Pietrusiaka.
10.30 – + Krystynę Werwińską i Krystynę Berlikowską
12.00 – za parafian;
18.00 – + Irenę i Mieczysława Pietrzaków; Wandę i Stefana Ignaczaków

Piątek
02 stycznia

07.00 – + Albina Jankowskiego.
07.30
– + Kazimierza Klimczaka.
17.30 – + Roberta Przyłogę.
18.00 – + Mieczysława Komura.

Sobota
03 stycznia

07.00 – + Eugeniusza Hepnera.
07.30 – + Pawła Pawlinę.
07.30 – + Irenę w 3 r. ś., Zygmunta, Pawła, Zygmunta i Izabelę Gajewskich.
17.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Kazimierza i Dobrochny Lewaniaków w 45 r. ślubu
17.30 – + Pawła Stańczyka.
18.00 – + Zygmunta Bilczewskiego.

Niedziela
04 stycznia

Kościół

07.00 – + Zofię, Feliksa i Mirosława Łachecińskich; Jacka i Mieczysławę Koziak.
09.00 – + Jana Jędrzejewskiego w 4 r. ś.
10.30 – + Mariannę, Stanisława i Mariana Jaraźnych.
12.00 –   za parafian.
17.00 – Koncert noworoczny
18.00 –
+ Marię Sikorską w 40 r. ś.

Kaplica

09.30 – + Józefa, Czesława, Feliksę Kłak, Anielę i Franciszka Kowalskich.
11.00 – + Janinę, Michalinę, Jana Przybyszów i ich rodzeństwo oraz teściów Stanisława                    i Stanisławę Kamińskich.
12.30 – + Janinę w 1 r. ś. i Wacława w 52 r. ś. Włodarczyków oraz Stanisława Gawła w 7 r. ś.