Intencje mszalne od 23 do 30 grudnia 2012 roku

Intencje mszalne  od 23 do 30 grudnia 2012 roku

Niedziela
23  grudnia
IV Niedziela Adwentu

 

Kościół

  7.00 – + Henryka i Janinę Popławskich
9.00
– + Włodzimierza Wojciechowskiego i zm. rodziców, Genowefę i Stanisława Wojciechowskich; Józefę i Feliksa Radeckich
10.30 – + Jana Felińczaka w 5 r. śm.
12.00 za parafian
17.30 – Różaniec
18.00
– + Stefanię w 4 r. śm. i Stefana Falkowskich oraz zm. rodziców

Kaplica

  9.30 – + Mariannę i Jana Jedlińskich, Stanisławę, Antoniego i Mariannę Ciołkowskich
11.00 – + Mariannę i Wacława Marczaków w 10 r. ś.
12.30 – + Mariannę, Polikarpa, Konstancję, Zofię i Władysława Studzińskich; Albinę i Franciszka Kacprzaków, Zbigniewa Wojciechowskiego

Poniedziałek
24 grudnia

  6.00 – + Kazimierza Jaskułę
7.00 – + Stanisławę i Piotra Woźniaków
7.30 – + Jana Kuźnickiego; Stefana i Wiesławę Mierzwa; Władysława i Weronikę Migowskich
8.00 – + Ryszarda i Krystynę Szymańskich;
  8.00 – + Wandę Orlikowską
24.00 – za parafian

Wtorek
25 grudnia
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Kościół

  9.00 – + Anielę, Józefa, Sławomira Klarzyńskich 
10.30 – + Konrada Włodarczyka
12.00 –    O dar Bożego błogosławieństwa dla Mścisława i Małgorzaty Sobczaków w 40 r. ślubu oraz o  błogosławieństwo Boże dla ich córki
18.00 – + Czesława Kosmalę, oraz zm. z rodziny Kosmalów i Kozłowskich

Kaplica

  9.30 – + Henryka, Janinę i Franciszka Krysiaków; Irenę i Józefa Kaczmarków; Bogumiłę Motylińską
11.00 – + Ryszarda Michalika; Jana i Annę Puchalskich
12.30 – + Zygmunta i Helenę Gizińskich

Środa
26 grudnia

Kościół

  7.00 – + Zenona Urbańskiego w 40 r. ś.; Bronisława Ciesielskiego w 8 r. ś.; Bożenę i Henryka Rogulskich
  9.00 – + Jana Prośniewskiego w 2 r. ś. 
10.30 – + Mariannę Ewę, Stanisława, Genowefę, Mariannę, Mariana, Stefana i Bolesława Ciołkowskich; Helenę i Władysława Kowalskich
12.00 – O dar Bożego błogosławieństwa dla Ireny i Ryszarda Adamskich w 50 r. ślubu
18.00 – + Andrzeja i Annę Petera; Stefana, Zofię i Henrykę Filińskich

Kaplica

  9.30 – + Mariannę, Szczepana Lipigórskich; Sabinę Hetke; Barbarę i Bolesława Łukasików
11.00 – + Adama Wicińskiego
12.30 – + Zygmunta i Helenę Gizińskich

Czwartek
27 grudnia

  7.00 – + Eugeniusza Wojtalewicza
  7.30 – + Lucynę i Mariana Królikowskich
17.30 – + Krzysztofa Rełka;
17.30 – + Danutę i Jerzego Lucińskich
18.00 – + Janinę i Władysława Gątarków

Piątek
28 grudnia

  7.00 – + Grzegorza Jasińskiego
  7.30 – O dar Bożego błogosławieństwa dla Justyny z okazji 26 r. urodzin
7.30 – + Jana Pilarskiego; Tadeusza i Jadwigę Antosiak
15.00 – KORONKA DO MIŁOSIERDZA BOŻEGO
17.30 – + Stanisława Witczaka;
17.30 – + Bogdana Dałka
18.00 – + Tadeusza Włodarczyka

Sobota
29 grudnia

  7.00 – + Annę Urbańską
  7.30 – + Krzysztofa Łukaszczyka
  7.30 – + Wacławę Kraszkiewicz
15.00 – ślub: Agnieszka Blus i Robert Słubik
16.30 – ślub: Ines Gosławska i Maciej Pietrzak
17.30 – + Wojsławę Dałek
18.00 – + Genowefę Prus

Niedziela
30  grudnia

Kościół

  7.00 – + Kazimierza Jaskułę
9.00
– + Tadeusza i Krystynę Russek; Władysława i Irenę Białeckich; Ireneusza Rajkowskiego
10.30 – + Józefę, Leona i Wiesława Podczaskich; Natalię Serwach
12.00 – O dar Bożego błogosławieństwa dla Michała Pietrzaka z okazji 18 r. urodzin
17.30 – Nabożeństwo misyjne
18.00
– + Józefa Gałązkę

Kaplica

  9.30 – + Andrzeja i Małgorzatę Trzaskowskich
11.00 – + Krystynę Werwińską i Krystynę Berlikowską
12.30 – + Stanisława Tomasza Sędkiewicza