Kolęda 2016 – podsumowanie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W duchu wdzięczności rozpoczynamy nowy Rok Pański 2016. Spoglądając na miniony rok widzimy, że szczególnym wydarzeniem było nasze dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II wyrażone w naszej pielgrzymce do Rzymu i modlitwa przy grobie św. papieża.

Wiara zawsze musi iść w parze z uczynkami by nie pozostała martwą. Wiemy, że cała działalność Kościoła wypływa z Eucharystii i do Eucharystii prowadzi. Trzeba, więc nam ukazywać, że nie jesteśmy tylko biernymi uczestnikami Mszy św. ale karmieni chlebem eucharystycznym chcemy iść by służyć. Szczególnie w jubileuszowym Roku Miłosierdzia, trzeba nam przypomnieć sobie uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy by wprowadzać je w życie. Prawdziwym sprawdzianem autentyczności naszej chrześcijańskiej wiary opartej na sakramencie chrztu św. będzie nasze zaangażowanie w życie rodziny parafialnej, którą wszyscy tworzymy.

Wielką radością jest dla mnie to, że nasza parafia jest wspólnotą Wspólnot. Każda ze Wspólnot jest otwarta na nowych członków dlatego zachęcam całym sercem wszystkich do aktywnego uczestniczenia w życiu naszej rodziny parafialnej, proszę byśmy nie byli jedynie obserwatorami komentującymi życie parafialne, bo wszyscy za parafię odpowiadamy na miarę powołania jakim zostaliśmy przez Boga obdarowani. Wszystkich polecam opiece patronów naszej parafii św. Ap. Piotrowi i Pawłowi oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Bogactwem parafii jest życie sakramentalne; w minionym roku sakrament chrztu przyjęło 94 dzieci; 70 przystąpiło do Pierwszej Komunii św.; 68 osób zostało umocnionych sakramentem bierzmowania; pobłogosławione zostały 41 związki małżeńskie; 11 osób korzysta z sakramentu Eucharystii w domu w każdy pierwszy piątek miesiąca; 167 zmarłych odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku.

WYKONANO

W duchu dziękczynienia patrzymy na to wszystko co udało się nam wspólnie wykonać, pozwólcie, że wymienię niektóre z wykonanych inwestycji, które zostały wykonane na przestrzeni minionych pięciu lat mojej obecności pośród was: zostały wykonane ławki w kościele wraz z materacami; został zakupiony komplet klęczników i krzeseł ślubnych; wykonano miejsce przewodniczenia w kościele; wykonano konserwację i modernizację organów w kościele; został przeprowadzony gruntowny remont kaplicy i pomieszczeń przylegających do kaplicy; zakupiono nowe nagłośnienie i oświetlenie do kaplicy; został wykonany remont trzech mieszkań w części wikariuszowskiej domu parafialnego; wykonano remont kuchni w domu parafialnym; zakupiono nowe meble do zakrystii przy kaplicy; przeprowadzono remont klatki schodowej i pomieszczenia kancelarii; wymieniono okna na plebanii; wykonano częściową wymianę grzejników w domu Jana Pawła II; założono kostkę brukową na chodnikach przed kaplicą i wokół kościoła; założono nowy dach na budynku organistówki oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania; utwardzono alejki na nowej części cmentarza. Prace są cały czas prowadzone i nie sposób wszystko wymienić ale za każdą ofiarę składaną na te cele całym sercem dziękuję; dziękuję za podejmowaną przez wielu parafian codzienną pracę na rzecz parafii; pragnę tu szczególnie podziękować za troskę o teren wokół kościoła.

PLANY

Przed nami wielka inwestycja zawiązana z naszym przygotowaniem do 600-lecia parafii, które, jak Pan Bóg pozwoli, będziemy wspólnie uroczyście obchodzić w 2018 r. Myślę tu o całościowym odnowieniu elewacji kościoła wraz z wymianą okien i odwodnieniem. Będę starał się o pozyskanie środków zewnętrznych ale potrzebny będzie wkład własny. Ośmielam się więc prosić każdego kto będzie miał taką wolę aby wsparł nasze wspólne dzieło. Proszę więc by do czerwca 2016 r. złożyć w kopercie na tacę lub bezpośrednio do mnie dobrowolną ofiarę na ten cel. Już teraz za każdy gest dobroci i ofiary w Roku Miłosierdzia całym sercem dziękuję. Niech miłosierny Bóg za okazane dobro wynagrodzi darem swego błogosławieństwa.

Przedstawiając to sprawozdanie i pisząc o planach całym sercem dziękuję za Wasze modlitewne i materialne zaangażowanie, za wszelką życzliwość i ofiarną pomoc. Zapewniam o mojej codziennej modlitwie w Waszych intencjach.

Niech Bóg wszystkim błogosławi a Matka Boża Nieustającej Pomocy wyprasza potrzebne łaski.

Z wyrazami szacunku

Proboszcz parafii
Ks. Wiesław Frelek