Intencje mszalne od 24 kwietnia do 01 maja 2016 roku

Intencje mszalne od 24 kwietnia do 01 maja 2016 roku

Niedziela
24 kwietnia

Kościół

07.00 – + Józefa, Łucję, Rocha i Zofię Bulskich, rodziców Bulskich i Kurasów.
09.00 – + Jana, Zofię, Stanisławę i Józefa Kubiaków; Helenę i Feliksa Popławskich; Jana i Mariannę Sochala, Wandę Stasiak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 – + Tadeusza w 4 r. ś., Franciszka, Józefę i Stanisława Włodarczyków.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Jolanty i Mieczysława w 40 r. ślubu.
17.30 – Różaniec
18.00 –
+ Henryka Kłysa.

Kaplica

09.30 – + Barbarę w 10 r. ś. i Zdzisława Szafran.
11.00 – + Marka i Stanisława Jarosów oraz Zbigniewa Jarotę .
12.30 – + Eugeniusza Kołodziejczyka; Czesławę i Zygmunta Jarosińskich oraz Stanisławę Różycką.

Poniedziałek
25 kwietnia

07.00 – + Zofię Kowalską.
07.30 – + Zdzisława Nowickiego.
17.30 – + Marka Lewandowskiego.
17.30 – o łaskę zdrowia dla Anny Wrońskiej.
18.00 – + Marka Stępniaka.
18.00 – + Tadeusza Kadziaka.

Wtorek
26 kwietnia

07.00 – + Zdzisławę Pawlak.
07.30 – + Bożenę Czarnecką.
17.30 – +Mariannę Żylak.
17.30 – + Jadwigę Kazimierczyk.
18.00 – + Izabelę i Jana Kowalskich; Włodzimierza, Janinę i Ryszarda Szcześniaków.

Środa
27 kwietnia
Wizytacja Kanoniczna

07.00 – + Alicję Szymańską (int. Kół Żywego Różańca).
07.30 – + Halinę Maciejewską.

Kościół

17.30 – + Janusza Grzybowskiego.
18.00 – Nowenna nieustanna w intencji Wspólnot parafialnych; o dar Bożego błogosławieństwa dla Katarzyny i Tadeusza Żurawik w 25 r. ślubu; o dar Bożego błogosławieństwa i Dary Ducha św. dla Moniki Szymańskiej w 18 r. ur.; o łaskę Zdrowia dla Anny Wrońskiej; dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdanie matury;

Czwartek
28 kwietnia
Wizytacja Kanoniczna

07.00 – + Stanisławę Smolińską.
07.30 – +Adama Strzeleckiego (int. sąsiadów)
17.30 – + Stanisławę Studzińską.
17.30 – + Stanisława i Jadwigę Borowskich; Jolantę i Janusza Wieczorków.
18.00 – (kościół) – Bierzmowanie i zakończenie Wizytacji kanonicznej.

Piątek
29 kwietnia

07.00 – + Helenę Arkuszewską.
07.00 – + Grzegorza Szeląga
07.30 – +Zdzisławę Pawlak.
07.30 – + Elżbietę Dziedzic.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30 –
+ Władysława Kowalskiego w 14 r. ś.
18.00 – + Mariana i Stanisława Zdziennickich oraz Jana Łukasiewicza w 5 r. ś.

Sobota
30 kwietnia

07.00 – +Zbigniewa Górnego.
07.00 – + Mirosławę Nowicką.
07.30 – + Mieczysława Rożniatowskiego.
17.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Wiesława i Kazimiery Włodarczyków w 55 r. ślubu.
17.30 – + Zygmunta Kosowskiego
17.30 – + Jana Wojciechowskiego.
18.00 – + Bogusława Lewandowskiego w 1 r. ś. oraz Zofię i Mieczysława Żylak.

Niedziela
1 maja

Kościół

07.00 – + Mieczysława Tomczaka.
09.00 – + Stanisława, Janinę i Stanisława Szymańskich.
10.30 – + Jana Rutkowskiego w 3 r. ś.
12.00 – za parafian.
17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 –
+ Jana, Urszulę i Jerzego Sobańskich.

Kaplica

09.30 – + Włodzimierza Kozaneckiego.
11.00 – + Halinę Turyk .
12.30 – + Anatola w 3 r. ś. i Zenona Idzikowskich.