Intencje mszalne od 28 sierpnia do 04 września 2016 roku

Intencje mszalne od 28 sierpnia do 04 września 2016 roku

NIEDZIELA
28 sierpnia
DOŻYNKI

Kościół

07.00 – + Franciszka i Mariannę Kunikowskich.
09.00 – + Kazimierza w 43 r. ś. i Sabinę Anuszkiewiczów oraz rodziców Jadwigę i Franciszka Halamus.
10.30 – + Jana Charążkę; Stefana, Małgorzatę, Jana i Władysława Rutkowskich oraz zm. z rodziny Charążków.
12.00 –
za parafian
15.00 – Msza św. dziękczynna za zebrane plony (plac za kaplicą).
17.30 – Różaniec.
18.00
– + Henryka Szubkę i Magdalenę Klimczak.

Kaplica

09.30 – + Mścisława Błasiaka w 5 r. ś.
11.00 – + Mirosława, Edmunda, Anielę i Władysława Bieganowskich.
12.30 – + Julię i Władysława Marczaków oraz Jana Marciniaka.

Poniedziałek
29 sierpnia

07.00 – + Mirosława Chlebnego.
07.30 – + Włodzimierza Kuracha i Roberta Piórkowskiego.
17.30 – + Andrzeja Pawlaka w 2 r. ś.
18.00 – + Zygmunta Bilczewskiego w 2 r. ś.

Wtorek
30 sierpnia

07.00 – + Jerzego Żylaka.
07.30 – + Zofię Kowalską.
17.30 – + Mirosławę Nowicką.
18.00 – + Stanisława, Mariannę i Melanię Durmaj.

Środa
31 sierpnia

07.00 – + Krzysztofa Tybińkowskiego.
07.30 – + Mariana Czarneckiego.
17.30 – + Jerzego Frontczaka w 4 r. ś., Walentego i Anielę Frontczaków.
18.00 – Nowenna nieustanna; o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Dariusza Jankowskich w 25 r. ś.

Czwartek
1 września

07.00 – + Zofię w 4 r. ś. i Bronisława Kacprzaków.
07.30 – + Bronisławę i Wawrzyńca Sobczaków oraz zm. z rodziny Sobczaków.
16.30 – za poległych w obronie Ojczyzny
17.30 – + Stefana Filińskiego.
18.00 – za parafian

Piątek
2 września

07.00 – + Janinę i Stanisława Kuciapskich; Stanisława Pietrzaka oraz zm. z rodziny Kuciapskich i Pietrzaków.
07.30 – + Jerzego Krawczyka w 1 r. ś.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30 –
+ Bronisława Balika i zm. z rodziny Balików i Charążków.
18.00 – + Stefanię Miszczak.

Sobota
3 września

07.00 – + Izabelę i Pawła Gajewskich.
07.30 – + Stefana, Stefanię Falkowskich oraz Wiesława Falkowskiego.
17.30 – + Stanisława, Stefanię, Antoniego, Mariannę Lewandowskich; Janinę, Jerzego i Adama Dajnowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – + Józefa Klarzyńskiego.

NIEDZIELA
4 września

Kościół

07.00 – + Stefana, Wandę, Janinę i Jana Jędrzejczaków.
09.00 – + Janinę w 16 r. ś i Stanisława Dałek, Jana i Cecylię Dałek.
10.30 – + Reginę Olszewską.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Barbary Oleczek z okazji urodzin
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne.
18.00
– + Pawła, Mariannę, Władysława, Wandę, Józefa i Zygmunta Sobańskich.

Kaplica

09.30 – + Józefa, Łucję, Rocha i Zofię Bulskich, zm. z rodziny Bulskich i Kurasów.
11.00 – + Józefa i Annę Majewskich.
12.30 – + Reginę w 1 r. ś. i Szczepana Kawczyńskich.