Ogłoszenia – XXVII Niedziela zwykła – 2 października 2016 r

Ogłoszenia – XXVII Niedziela zwykła – 2 października 2016 r

 1. Dziś, niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu, po każdej Mszy św. modlitwa o powołania i suplikacje o deszcz. Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców odbędzie się o godz. 16.00, podczas tego spotkania dzieci otrzymają różańce. Spotkanie Asysty o godz. 16.30. Nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15.
 2. Konferencje przedmałżeńskie rozpoczynają się dziś o godz. 8.00. Na spotkania zapraszamy wszystkich, którzy planują zawrzeć związek małżeński.
 3. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele są odprawiane codziennie o godz. 17.15.
 4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca;
  • czwartek – Msza św. z modlitwą o powołania o godz. 18.00;
  • piątek – spowiedź św. od godz. 7.00 i od 15.30. Zachęcam do spowiedzi i komunii wynagradzającej. Msze św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 7.30 i 16.30. Wizyty u chorych od godz. 9.00, proszę o zgłaszanie chorych.
 5. Spotkanie parafialnego oddziału Caritas, odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 18.30.
 6. W przyszłą niedzielę będziemy uroczyście obchodzić XVI Dzień Papieski” , pod hasłem „Bądźcie świadkami Miłosierdzia”. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na fundusz stypendialny przeznaczony dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Budujemy w ten sposób żywy pomnik Jana Pawła II.
 7. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami, odbędzie się w niedzielę, 16 października, o godz. 12.30. Na spotkanie zapraszamy również wszystkich dorosłych, którzy jeszcze tego sakramentu nie przyjęli a chcą to uczynić.
 8. Składam serdeczne Bóg zapłać pielgrzymom jasnogórskim za ofiarę w wys. 410 zł. oraz pielgrzymom krakowskim w wys. 840 zł.
 9. Po każdej Mszy św. są rozprowadzane kalendarze diecezjalne i znicze Caritas.
 10. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne. Obecnie trwają prace przy złoceniu tabernakulum w kaplicy.
 11. Papieskie intencje Apostolstwa modlitwy
  Październik
  Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.
  Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.