Piątek – 11 stycznia 2013

<p>(1 J 5,5-13)<br>
A kto zwycięża świat,<br>
jeśli nie ten, kto wierzy,<br>
że Jezus jest Synem Bożym?<br>
Jezus Chrystus jest tym,<br>
który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha,<br>
nie tylko w wodzie,<br>
lecz w wodzie i we krwi.<br>
Duch daje świadectwo,<br>
bo &lt;Duch&gt; jest prawdą.<br>
Trzej bowiem dają świadectwo:<br>
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.<br>
Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi<br>
to świadectwo Boże więcej znaczy,<br>
ponieważ jest to świadectwo Boga,<br>
które dał o swoim Synu.<br>
Kto wierzy w Syna Bożego,<br>
ten ma w sobie świadectwo Boga,<br>
kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą,<br>
bo nie uwierzył świadectwu,<br>
jakie Bóg dał o swoim Synu.<br>
A świadectwo jest takie:<br>
że Bóg dał nam życie wieczne,<br>
a to życie jest w Jego Synu.<br>
Ten, kto ma Syna, ma życie,<br>
a kto nie ma Syna Bożego,<br>
nie ma też i życia.<br>
O tym napisałem do was,<br>
którzy wierzycie w imię Syna Bożego,<br>
abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.</p>

<p>(Ps 147,12-15.19-20)<br>
<small>REFREN:</small> Kościele święty, chwal swojego Pana</p>

<p>Chwal, Jerozolimo, Pana,<br>
wysławiaj twego Boga, Syjonie.<br>
Umacnia bowiem zawory bram twoich<br>
i błogosławi synom twoim w tobie.</p>

<p>Zapewnia pokój twoim granicom<br>
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.<br>
Śle swe polecenia na krańce ziemi<br>
i szybko mknie Jego słowo.</p>

<p>Oznajmił swoje słowo Jakubowi,<br>
Izraelowi ustawy swe i wyroki.<br>
Nie uczynił tego dla innych narodów.<br>
Nie oznajmił im swoich wyroków.</p>

<p>(Mt 4,23)<br>
Jezus, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.</p>

<p>(Łk 5,12-16)<br>
Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się.</p>