Intencje mszalne od 19 do 26 marca 2017 roku

Intencje mszalne od 19 do 26 marca 2017 roku

Niedziela
19 marca

Kościół

07.00 – + Józefa Kowalskiego.
09.00 – + Czesława Orlikowskiego, Józefę i Jakuba Galińskich oraz Ewę i Józefa Karbowiaków.
10.30 – + Krystynę w 10 r. ś., Jana i Stanisława Pawlaków oraz Jana i Józefę Kwiatkowskich.
12.00 – za parafian;
17.15 – Gorzkie Żale.
18.00 – + Jadwigę Skalmierską.

Kaplica

09.30 – + Józefa i Władysłąwę Dobrowolskich oraz Andrzeja Błasiaka.
11.00 – + Zygmunta, Aleksandrę, Witolda i Roberta Piórkowskich; Janinę, Henryka i Włodzimierza Kurach.
12.30 – + Józefę, Józefa i Kazimierza Kaweckich oraz Annę i Stefana Urbańskich.

Poniedziałek
20 marca

07.00 – + Barbarę Pietrzyk.
07.30 – + Jerzego Niewiadomskiego.
07.30 – + Mariannę Sztandur
17.30 – + Izabelę i Pawła Gajewskich.
18.00 – + Mieczysława Szkupa.
18.00 + Józefę i Feliksa Lewandowskich oraz Bogusława i Piotra Lewandowskich.

Wtorek
21 marca

07.00 – + Zdzisława Przyłogę.
07.30 – + Grzegorza Wypycha.
17.30 – + Ignacego Pankiewicza i rodziców Pankiewiczów z dziećmi oraz zm. z rodz. Czarneckich.
18.00 – + Józefa Świątkowskiego, Mariana Markiewicza oraz Helenę i Tadeusza Marciniaków.

Środa
22 marca

07.00 – + Jerzego Maciaka (int. Zarządu Wojewódzkiego OSP woj. małopolskie i pracownicy biura).
07.30 – + Adama Strzeleckiego w 1 r. ś.
07.30 – + Janinę i Józefa Florczaków.
17.30 – + Jana w 19 r. ś., i Annę Kiciak oraz Jana Szymczaka.
17.30 – + Jadwigę Szatkowską.
18.00 – Nowenna nieustanna

Czwartek
23 marca

07.00 – + Jadwigę Szatkowską (int. sąsiadów).
07.30 – + Włodzimierza Głogowskiego.
17.30 – + Dorotę Kadziak.
17.30 – + Jarosława Rojewskiego.
18.00 – + Halinę Bogulską w 11 r. ś.

Piątek
24 marca

07.00 – + Andrzeja Marciniaka.
07.00 – + Jadwigę Wójcik w 2 r. ś.
07.30 – + Krzysztofa Tybińkowskiego.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
16.30 – + Rafała Wachowicza.
17.00 – Droga Krzyżowa
18.00 – + Stanisława Okonia w 6 r. ś.

Sobota
25 marca
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

07.00 – + Tadeusza Studzińskiego.
07.30 – + Feliksa i Janinę Jaskuła z rodzicami oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30 – + Janinę, Franciszka, Stanisławę, Stanisława i Franciszka Russków oraz Bronisława i Józefę Grochowskich.
18.00 – + Tadeusza Dobosza w 3 r. ś.

Niedziela
26 marca

Kościół

07.00 – + Bogusława Popławskiego, Czesława, Władysławę i Stanisława Popławskich.
09.00 – + Mirosławę Kamińską w 2 r. ś.
10.30 – + Mariannę Ciołkowską, Katarzynę i Władysława Mikołajczyków, Mariannę i Bolesława Ciołkowskich.
12.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dar Bożego błogosławieństwa dla Mścisława i Barbary Dąbek w 50 r. ślubu
17.15 – Gorzkie Żale.
18.00 – + Wacławę, Feliksa, Marka i Zenonę Kurzawów oraz Janinę, Feliksa i Aleksandra Goliszów.

Kaplica

09.30 – + Wacława Szałamachę w 3 r. ś., Mariannę, Wacława, Krzysztofa i Andrzeja Szałamachę.
11.00 – + Konrada Włodarczyka.
12.30 – + Kazimierę i Jana Walczaków i ich rodziców.