Intencje mszalne od 30 kwietnia do 7 maja 2017 roku

Intencje mszalne od 30 kwietnia do 07 maja 2017 roku

Niedziela
30 kwietnia

Kościół

07.00 – + Stefanię, Szymona, Krzysztofa i Zdzisława Jędrzejczaków.
09.00 – + Helenę i Stanisława Białkowskich oraz Stanisława i Józefę Błasiak.
10.30 – + Kazimierza w 5 r. ś. i Tadeusza w 7 r. ś. Krysiaków; rodziców Ksawerę i Szczepana Ciesielskich oraz Stanisława i Agnieszkę Krysiaków.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Alicji i Jerzego Wypych w 50 r. ślubu oraz dla Emilii i Stanisława Szymańskich w 34 r. ślubu.
17.30 – Różaniec w int. Misji.
18.00 –
+ Bogusława Lewandowskiego w 2 r. ś.

Kaplica

09.30 – + Zofię i Andrzeja Kowalskich.
11.00 – + Mariana Markiewicza.
12.30 – + Stanisława Gajka.

Poniedziałek
1 maja

07.00 – + Mateusza Nartowskiego.
07.30 – + Wandę Zając w 3 r. ś. z mężem i synem.
07.30 – + Stanisława Dąbrowskiego.
17.30 – + Mariannę Kazimierczak oraz zm. z rodz Kazimierczaków.
18.00 – + Mieczysława Tomczaka.

Wtorek
2 maja

07.00 – + zm. z rodz. Jancerowiczów i Zajkowskich.
07.30 – + Zygmunta Wasiaka, Jana i Stanisławę Bergiel.
17.30 – + Anatola w 4 r. ś. i Zenona Idzikowskich.
18.00 – + Mariannę w 6 r. ś. i Kazimierza Pasikowskich oraz Zygmunta Wesołowskiego.

Środa
3 maja

07.00 – + Stanisława Okonia.
09.00 – + Aleksandrę i Mieczysława Polańczyków oraz Andrzeja Maciaka.
10.30 – + Ryszarda Małkowskiego w 8 r. ś. oraz zm. z rodz. Małkowskich i Wrzesińskich.
12.00 – w int. Ojczyzny oraz dziękczynna z okazji 620-lecia istnienia naszego miasta.
18.00 – Nowenna nieustanna; o dar Bożego błogosławieństwa dla Krzysztofa i Piotra Trawińskich w 25 r. ur; o pomyślne zdanie egzaminów i obronę pracy dyplomowej dla Eweliny; o światło Ducha świętego i pozytywne zdanie matury oraz właściwy wybór drogi życiowej dla Łukasza.

Czwartek
4 maja

07.00 – + Krzysztofa Falkowskiego.
07.30 – + Władysława Sitkiewicza.
17.30 – + Zygmunta Kaźmierczyka.
18.00 – + Weronikę i Kazimierza Pawlikowskich.
18.00 – + Marka Winiarskiego.
18.00 – w int. Strażaków.

Piątek
5 maja

07.00 – + Mariana Żylaka.
07.30 – + Alicję Pietrzak w 1 r. ś.
17.30 – + Teresę w 2 r. ś. i Rocha Frontczaków.
18.00 – + Waldemara Michalika.

Sobota
6 maja

07.00 – + Jerzego Rosińskiego.
07.30 – + Stanisława Czajkowskiego.
16.00 – ślub: Mirosław Żyszczyński i Aleksandra Zawołkin.
17.30 – + Jana Rutkowskiego w 4 r. ś.
17.30 – + Jarosława Rojewskiego (int. kolegów i koleżanek z pracy).
18.00 – + Antoniego Gajdę.

Niedziela
7 maja

Kościół

07.00 – + Krzysztofa i Tadeusza Tybińkowskich w 18 r. ś.
09.00 – + Mariannę w 10 r. ś. oraz Czesława i Anielę Klarzyńskich.
10.30 – + Krystynę Werwińską i Krystynę Berlikowską.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Zdzisławy w 75 r. urodzin.
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 –
+ Włodzimierza i Kazimierza Zarzyckich.

Kaplica

09.30 – + Jana, Stanisława, Janinę i Stanisława Szymańskich oraz Zofię Pietrzak.
11.00 – + Stanisława Kiełbasę.
12.30 – + Stanisława Rzydzkowskiego.