Intencje mszalne od 7 do 14 maja 2017 roku

Intencje mszalne od 7 do 14 maja 2017 roku

Niedziela
7 maja

Kościół

07.00 – + Krzysztofa i Tadeusza Tybińkowskich w 18 r. ś.
09.00 – + Mariannę w 10 r. ś. oraz Czesława i Anielę Klarzyńskich.
10.30 – + Krystynę Werwińską i Krystynę Berlikowską.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Zdzisławy w 75 r. urodzin.
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 –
+ Włodzimierza i Kazimierza Zarzyckich.

Kaplica

09.30 – + Jana, Stanisława, Janinę i Stanisława Szymańskich oraz Zofię Pietrzak.
11.00 – + Stanisława Kiełbasę.
12.30 – + Stanisława Rzydzkowskiego.

Poniedziałek
8 maja

07.00 – + Tadeusza Gajdę.
07.30 – + Helenę, Zygmunta i Jerzego Krawczyków oraz Mariana Szymańskiego.
07.30 – + Genowefę Wypych.
17.30 – + Stanisławę, Stanisława i Wacława Smolińskich.
18.00 – + Stanisława i Arkadiusza Opielów oraz Jana, Anielę, Stanisława i Piotra Jezioro.
18.00 – Władysławę Strzelecką.

Wtorek
9 maja

07.00 – + Marylę Woźniak w 2 r. ś.
07.30 – + Helenę Kowalczyk.
07.30 – + Janinę, Pawła, Mariannę i Władysława Bartochowskich oraz Mariannę i Czesława Kostusiaków.
17.30 – + Stanisława Modrzejewskiego.
18.00 – + Mariannę Sztandur (int. sąsiadów).
18.00 – + Grzegorza Ledziona.
19.30 – Msza św. przy krzyżu – Wola Popowa.

Środa
10 maja

07.00 – + Janinę Sokolińską.
07.30 – + Halinę Sitkiewicz.
07.30 – + Genowefę Kowalską.
17.30 – + Ryszarda Tomaszewskiego w 6 r. ś.
17.30 – + Alfredę Pawlak.
18.00 – Nowenna nieustanna;

Czwartek
11 maja

07.00 – + Mariannę Kowalczyk – Gątarek.
07.30 – + Stanisławę, Stefana i Jana Felińczaków.
07.30 – + Henryka Mikołajczyka.
17.30 – + Feliksa Kowalskiego w 4 r. ś., Stanisława, Stanisławę i Józefa Ledzionów oraz zm. z rodz. Kowalskich.
18.00 – + Jana Olszewskiego.
18.00 – + Henryka i Danutę Ledzionów; rodziców Walentego i Mariannę Bluszcz.

Piątek
12 maja

07.00 – + Tomasza i Janinę Fus.
07.30 – + Helenę Sawoch w 4 r. ś.
17.30 – + Grzegorza Szafrańskiego.
17.30 – + Alfredę Pawlak (int. sąsiadów).
18.00 – + Stanisławę, Franciszka i Kazimierza Rutkowskich; dziadków Rutkowskich i Stanisława Więcka.
19.00 – Msza św. przy krzyżu – Buszkówek.

Sobota
13 maja

07.00 – + Jolantę Maltańską.
07.30 – + Mścisława Kazimierza Kuciapskiego.
07.30 – + Jarosława Rojewskiego.
11.30 – Różaniec.
12.00 – Msza św. w setną rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie.
17.00 –
ślub: Łukasz Kolczyński i Małgorzata Majchrzak.
17.30 – + Zofię, Rocha, Łucję i Józefa Bulskich oraz zm. z rodz. Bulskich i Kurasów.
18.00 – + Alicję Szymańską; Stanisławę i Leona Kowalskich oraz Stanisława Kowalskiego.
19.00 – Msza św. przy kapliczce – Budzyń.

Niedziela
14 maja

Kościół

07.00 – + Kazimierza Zarychtę i Kazimierza Klimczaka.
09.00 – + Czesława, Zofię i Stanisława Orlikowskich.
10.30 – w int. dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin.
12.15 – za parafian.
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 –
+ Zofię i Józefa Rutkowskich oraz Zofię, Henryka, Tadeusza i Krystynę Szmytke.

Kaplica

09.30 – + Stanisława Bardzińskiego.
11.00 – + Feliksę w 1 r. ś. i Jana Kozakiewiczów.
12.30 – + Józefę i Wojciecha Szubków.