Intencje mszalne od 25 marca do 1 kwietnia 2018

Intencje mszalne od 25 marca do 01 kwietnia 2018

Niedziela
25 marca
VI Niedziela
Wielkiego
Postu
NIEDZIELA PALMOWA

07.00 – + Mariannę i Szczepana Lipigórskich, Sabinę Hetke oraz Barbarę i Bolesława Łukasików.
09.00 – + Mirosławę Kamińską w 3 r. ś.
10.30 – + Zygmunta, Aleksandrę i Witolda Piórkowskich, Janinę, Henryka i Włodzimierza Kurachów oraz syna Roberta.
12.00 za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Kazimierza Kołodziejskiego w 100 r. ur.
17.15 Gorzkie Żale.
18.00 – + Wacławę, Feliksa, Zenonę i Marka Kurzawów, Janinę, Feliksa i Aleksandra Goliszów.

Kaplica

09.30 + Stanisławę, Stanisława i Franciszka Russków, Bronisława i Józefę Grochowskich oraz Janinę i Franciszka Russków.
11.00 + Konrada, Władysławę i Stanisława Włodarczyków.
12.30 + Jerzego Maciaka.

Wielki Poniedziałek
26 marca

07.00 + Jana Kunikowskiego.
07.30 – + Antoninę Burdzy.
07.30 + Jerzego Wiśniewskiego.
17.30 – + Janusza Pankiewicza.
18.00 + Anatola Halamusa.
18.00 + Genowefę Pieniążek.

Wielki
Wtorek
27 marca

07.00 + Grzegorza Kamińskiego.
07.30 – + Bogusławę Jaworską.
07.30 – + Janusza Blusa.
17.30 – + Tadeusza Dobosza w 4 r. ś.
17.30 + Mariana Budzichowskiego.
18.00 – + Jolę Ziarek w 1 r. ś. (int. Martyny).

Wielka
Środa
28 marca

07.00 + Urszulę i Stefana Korpowskich (int. wnuków).
07.30 – + Reginę Olszańską.
07.30 – + Ewę Niewiadomską.
17.30 – + Rafała Kozłowskiego w 6 r. ś., Jana i Annę Serwachów oraz Stanisławę Kozłowską.
18.00 Nowenna nieustanna; o dar Bożego błogosławieństwa dla Krystyny Kowalskiej z okazji 71 r. ur.

Wielki
Czwartek
29 marca

19.00 – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ.

Wielki
Piątek
30 marca

19.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.

Wielka
Sobota
31 marca

19.00 – WIGILIA PASCHALNA.

Niedziela
1 kwietnia
WIELKANOC

06.00 – za parafian.
09.00 – + Mariannę Ewę, Bolesława i Mariannę Ciołkowskich oraz Katarzynę i Władysława Mikołajczyków.
10.30 – + Pawła Ciechomskiego.
12.00 za parafian;
17.00 – ślub: Krystian Karczewicz i Monika Woźniak.
18.00 – + Wacława w 4 r. ś., Andrzeja i Krzysztofa Szałamachów oraz teściów.

Kaplica

09.30 + Ewę Jaworską, Stanisława, Józefę i Jana Wasińskich oraz zm. z rodz. Osmolaków.
11.00 + Konrada, Władysławę i Stanisława Włodarczyków.
12.30 + Grażynę Bonińską.