166 Pielgrzymka do Suserza – galeria

zdjęcia dzięki uprzejmości p. Aleksandry Głuszcz