Intencje mszalne od 2 do 9 września 2018 roku

Intencje mszalne od 2 do 9 września 2018 roku

Niedziela
2 września

07.00 – + Bolesława Mrowickiego, Janinę, Józefę i Michała Walczaków.
09.00 – + Irenę Fit i Stefana Kasińskiego.
10.30 – + Mariannę, Stanisława i Mariana Jaraźnych.
12.00 – za parafian;
15.00 Msza św. dziękczynna za zebrane plony (Dożynki).
17.30 – Różaniec rodziców za dzieci.
18.00 – + Annę i Adama Pietrzaków z rodzicami.

Kaplica

09.30 – + Jana Bladego.
11.00 – o dar Bożego błogosławieństwa i łaskę zdrowia dla Haliny Kunikowskiej w 70 r. ur. oraz zm. Mariannę, Franciszka i Wandę Kunikowskich.
12.30 – + Reginę w 3 r. ś. i Szczepana w 15 r. ś. Kawczyńskich.

Poniedziałek
3 września

07.00 + Marka Ryżlaka.
07.00 – + Dariusza Winiarskiego w 1 r. ś.
07.30 + Cecylię, Stefana i Leonarda Wiktorczyk.
17.30 – + Zdzisława Nowickiego.
18.00 + Stefana Filińskiego.
18.00 – + Irenę Pawlak.

Wtorek
4 września

07.00 + Janinę Kret.
07.30 – + Helenę Puchalską.
07.30 + Teresę Falkowską.
17.30 – + Stanisława, Stefanię, Mariannę i Antoniego Lewandowskich; Jerzego, Janinę i Adama Dajnowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 + Bogdana Głuszcza.
18.00 – + Krystynę Brzeską – Gontarską (int. mieszkańców Pasieki).

Środa
5 września

07.00 + Piotra Popławskiego.
07.30 – + Wandę Golc.
07.30 – + Tadeusza Nowaka.
17.30 – + Stanisławę i Stanisława Czajków.
17.30 – + Jana Bladego (in. przyjaciół z Łowicza)
18.00 Nowenna nieustanna; o dar Bożego błogosławieństwa dla Pawła i Małgorzaty w 37 r. ślubu; o dar Bożego błogosławieństwa dla Elżbiety w 50 r. ur.

Czwartek
6 września

07.00 + Agatę Mitek.
07.30 – + Franciszka, Janinę i Henryka, zm. z rodz. Krysiaków i Białkowskich oraz Jadwigę Kuchta.
07.30 – + Ryszarda Porębę.
17.30 – + Stefanię Miszczak.
17.30 – + Tadeusza Sidwę.
18.00 – + Jana, Janinę i Stanisława Kuciapskich, Stanisława Pietrzaka oraz zm. z rodz. Kuciapskich i Pietrzaków.

Piątek
7 września

07.00 + Teresę Okraska w 8 r. ś.
07.30 – + Agatę Mitek.
17.30 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Roberta i Agaty w 21 r. ślubu.
18.00 – + Grzegorza Ledziona.

Sobota
8 września
Święto
Narodzenia
Najświętszej
Maryi Panny

07.00 + Tomasza, Albinę i Józefa Pawłowskich oraz Helenę i Jana Wnuk.
09.00 – + Andrzeja i Ryszarda Stańczyków.
15.00 – ślub: Łukasz Kiciński i Agata Garstka.
16.00 – ślub: Krzysztof Jaźwiński i Wioleta Kubiak.
17.00 – ślub: Łukasz Ozyra i Katarzyna Olejniczak.
18.00 – ślub: Tomasz Sobczyk i Angelika Głogowska.

Kaplica

18.00 – + Kazimierza i Stanisławę Walczak.

Niedziela
9 września

07.00 – + Tomasza i Mariannę Kozów, Mariannę i Jana Dzików oraz zm. z rodz. Liczkowskich i Matysków.
09.00 – + Arkadiusza w 10 r. ś., Helenę i Tadeusza Felczaków oraz Zdzisława Galanta.
10.30 – + Pawła Ciechomskiego w 3 r. ś.
12.00 – za parafian;
17.15 – Nabożeństwo wypominkowe.
18.00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz Mariannę, Feliksa i Adama Oleczków; Eleonorę Stankiewicz – Pawlik; Danutę Gajewską, Cecylię Kacprzak; Barbarę Wojciechowską; Waldemara Stępniaka.

Kaplica

09.30 – + Jana Charążkę w 7 r. ś., Jana i Władysławę Rutkowskich, rodziców Rutkowskich i Charążków.
11.00 – + Janinę i Roberta Tybińkowskich, rodziców Tybińkowskich, zm. z rodz. Wiśniewskich oraz brata Aleksandra i siostrę Zofię.
12.30 – + Józefa i Annę Majewskich.