Intencje mszalne od 21 do 28 października 2018 roku

Intencje mszalne od 21 do 28 października 2018 roku

Niedziela
21 października
07.00– + Władysława, Stanisławę, Andrzeja, Ewę, Tomasza i Janinę Fus.
09.00– + Jana, Mariannę Ewę, Bolesława i Mariannę Ciołkowskich, Helenę, Władysława i Marię Kowalskich.
10.30– + Zofię, Krystynę, Halinę, Andrzeja i Henryka Lewaniaków oraz Jadwigę Burza.
12.00– za parafian; o łaskę zdrowia dla Ireneusza.
17.00 – Różaniec
18.00– + Piotra Szymańskiego, Zofię, Kazimierza i Czesława Jeznachów.

Kaplica

09.30 – + Stefana Zaborowskiego w 4 r. ś., Barbarę, Stanisława i Andrzeja Tuwalskich.
11.00 – + Urszulę i Stefana Korpowskich.
12.30 – + Antoninę Burdzy.

Poniedziałek
22 października
07.00– + Tadeusza Marca.
07.30– + Irenę, Stefana, Mariannę i Krzysztofa Adaszewskich oraz Mirosława Chlebnego.
07.30– + Mirosława Petelewicza.
16.30– + Kazimierę i Sławomira Ledzionów.
17.15 – Różaniec
16.30– + Wojciecha Kowalczyka.
18.00– + Annę Cierbikowską oraz Lucynę i Henryka Woźniaków.
Wtorek
23 października
07.00– + Bogdana Wypycha.
07.30– + Tadeusza Nowaka.
07.30– + Stanisława Łojka.
16.30– + Bogdana i Mariana Machałów oraz Zofię, Jana i Franciszka Kołakowskich.
17.15 – Różaniec
18.00– + Mariannę Matusiak, Jerzego, Janusza, Józefę i Konstantego Lachowiczów.
18.00– + Hannę Lewandowską (int. Jagody z rodziną).
Środa
24 października
07.00– + Bogdana Ancerowicza.
07.00– + Stanisławę Gajek.
07.30– + Jana i Janinę Blus.
16.30– + Stanisława Majchrzaka.
17.15 – Różaniec
16.30– + Jakuba Sujeckiego.
18.00Nowenna nieustanna; o dar Bożego błogosławieństwa dla Alicji i Tarika w 3 r. ślubu; o łaskę zdrowia dla Elżbiety; o łaskę zdrowia dla Jana i Heleny.
Czwartek
25 października
07.00– + Eleonorę Stankiewicz – Pawlik.
07.30– + Kazimierę Józwik (int. Koła Żywego Różańca).
07.30– + Czesława i Annę Kubiak oraz Walentego i Stanisławę Jagiełło.
16.30– + Danutę Gajewską.
17.15 – Różaniec
16.30– + Zygmunta Grzegorza Kaczmarka.
18.00– + Feliksa i Janinę Jaskuła z rodzicami, Władysława Jarosa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek
26 października
07.00– + Karola Durysa (int. Elizy Antczak z rodziną).
07.30– + Henryka Marciniaka.
07.30– + Cecylię Kacprzak.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.30– + Stanisława Kowalskiego.
16.30– + Andrzeja Nowickiego.
17.15 – Różaniec
18.00– + Jarosława i Adriannę w 7 r. ś. oraz Halinę Markiewicz.
Sobota
27 października
07.00– + Mieczysława Stańczyka w 34 r. ś., rodziców Mariannę i Jana Stańczyków.
07.30– + Zygmunta Kozłowskiego (int. żony).
07.30– + Irenę Kapes.
15.00– ślub: Jacek Stępniak i Karolina Kamińska.
16.00– ślub: Bartosz Pawlik i Joanna Strzelecka.
17.15 – Różaniec
18.00– + Tadeusza i Janinę Lewandowskich, Konstantego, Czesławę i Stanisława Melsonów.
18.00– + Tadeusza Dobosza.
Niedziela
28 października
07.00– + Jana Balcerzaka z rodzicami, braćmi i siostrą oraz rodziców Eske.
09.00– + Teodorę, Stanisława i Tadeusza Szymczaków.
10.30– + Tadeusza Markiewicza w 6 r. ś.
12.00– za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla ks. Tadeusza z okazji imienin.
17.00 – Różaniec
18.00– + Tadeusza Garstkę.

Kaplica

09.30 – + Tadeusza Stodulskiego (im.) oraz Wandę i Jana Podczaskich.
11.00 – + Tadeusza Włodarczyka z rodzicami, Władysława, Katarzynę i Stanisława Boguszów.
12.30 – + Tadeusza Banasiaka.