VI Konkurs Kolęd i Pastorałek – ZAPROSZENIE

ORGANIZATORZY:

 • Urząd Gminy w Żychlinie
 • Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie
 • TERMIN: 12 i 13 stycznia 2019 r.
 • MIEJSCE:
  01.2019r. Przesłuchania solistów i zespołów: Sala pod kaplicą
  im. Św. Maksymiliana Kolbe przy parafii w Żychlinie
  01.2019r. Koncert Finalistów: Kościół parafialny w Żychlinie
 • CELE KONKURSU:
  • popularyzacja śpiewania kolęd
  • rozwijanie uczniów utalentowanych muzycznie
  • wymiana doświadczeń poprzez integrację uczniów z różnych szkół
 • WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. Konkurs Kolęd i Pastorałek przeznaczony jest dla osób w wieku od 3 do 19 lat.
 2. W konkursie biorą udział soliści lub zespoły w 5 kategoriach wiekowych:
  • Kategoria I – Przedszkole
   • Kategoria II – Szkoły Podstawowe, kl. I-III
   • Kategoria III – Szkoły Podstawowe, kl. IV-VI
   • Kategoria IV – Szkoły Podstawowe, kl. VII-VIII oraz Gimnazjum
   • Kategoria V – Szkoły Ponadgimnazjalne
 3. Nie ma ograniczonej ilości kandydatów.
 4. Skład zespołu nie powinien przekraczać 8 osób.
 5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zaprezentowania jednej dowolnie wybranej kolędy, pastorałki lub piosenki bożonarodzeniowej w języku polskim.
 6. Wokalistom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” lub półplayback (płyta CD).
 7. Płyty CD lub Pendrive, należy dostarczyć do 12 stycznia do godziny 9:00
  Podkłady można również przesłać drogą mailową, na adres: dawido130@o2.pl           
 • KRYTERIA OCENY:
  Podczas prezentacji uczestników konkursu Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

  • umiejętności wokalne wykonawców
  • muzykalność
  • dobór repertuaru
  • interpretacje wykonawców
  • ogólne wrażenie artystyczne
 • TERMIN ZGŁOSZEŃ: 05 stycznia 2019 r.
  Zgłoszenia należy:

  • przekazać osobiście organizatorowi,
  • drogą mailową na adres: dawido130@o2.pl
 • Karta zgłoszenia

Wszystkich dodatkowych informacji udziela organizator konkursu
Dawid Wójcik – dawido130@o2.pl   725695557

W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.