Intencje mszalne od 3 do 10 marca 2019 roku

Intencje mszalne od 03 do 10 marca 2019 roku

Niedziela
3 marca
07.00 – + Kazimierza, Czesława i Zofię Jeznachów oraz Piotra Szymańskiego.
09.00 – + Kazimierza Klimczaka i Kazimierza Zarychtę.
10.30 – + Helenę i Stanisława Białkowskich.
12.00 – dziękczynna w 50 r. święceń kapłańskich Ks. Andrzeja Lisiaka; dziękczynna od mieszkańców ul. Pomorskiej po nawiedzeniu Matki Bożej w Jej jasnogórskim wizerunku.
16.00 – + Jadwigę Wojciechowską.
17.30 – Różaniec rodziców za dzieci.
18.00 – + Włodzimierza i Kazimierza Zarzyckich.

Kaplica

09.30 – + Franciszka, Władysławę i Edwarda Sitkiewiczów, Stanisława Walczaka w 30 r. ś. oraz Stanisławę i Kazimierza Walczaków.
11.00 – + Kazimierza Studzińskiego (im.), Mariannę, Władysława i Franciszka Studzińskich.
12.30 – + Helenę, Stefanię, Wacława i Władysława Świeckich; Małgorzatę i Walentego Matczaków.

Poniedziałek
4 marca
07.00 – + Waldemara Kreta.
07.30 – + Lucynę Zarychta.
07.30 – + Grzegorza Smardzewskiego.
17.30 – + Kazimierę Józwik.
17.30 – + Kazimierę Ledzion (int. Marii).
18.00 – + Włodzisława Dałka oraz zm. z rodz. Sadowskich.
Wtorek
5 marca
07.00 – + Halinę Urbańską.
07.30 – + Zbigniewa Kmieciaka.
07.30 – + Zofię Kacprzak.
17.30 – + Stanisławę Studzińską.
18.00 – + Kazimierza Kunikowskiego.
18.00 – + Barbarę Pawłowską.
Środa
6 marca
POPIELEC
07.00 – + Stanisława Dałka.
09.00 – + Jana w 7 r. ś., Piotra i Mariannę Kozmana oraz Natalię i Ignacego Ledzionów.
10.30 – + Mariannę, Stanisława i Mariana Jaraźnych.
16.00 – + Zbigniewa Hryniewicza w 12 r. ś., Stanisława, Irenę i Andrzeja Kacprzaków.
17.45Nowenna nieustanna; o dar Bożego błogosławieństwa dla rodziny;
18.00 – za parafian.
Czwartek
7 marca
07.00 – + Monikę Świecką w 10 r. ś.
07.00 – + Stanisławę Kwiatkowską.
07.30 – + Krzysztofa, Józefę i Bronisława Kaczorowskich oraz dziadków Szymaniaków.
17.30 – + Marka Matysiaka.
18.00 – + Edwarda Kamińskiego w 1 r. ś.
18.00 – + Tadeusza Kadziaka w 3 r. ś.
Piątek
8 marca
07.00 – + Ninę Brzozowską.
07.30 – + Władysławę Tybińkowską.
07.30 – + Wandę Wodzyńską.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.00 – Droga Krzyżowa

18.00 – + Andrzeja Nowickiego w 1 r. ś. oraz zm. z rodz. Nowickich.
18.00 – + Tadeusza Chmieleckiego w 6 r. ś.
Sobota
9 marca
07.00 – + Kazimierę Józwik.
07.30 – + Juliana Workowskiego.
07.30 – + Grzegorza Miażdżyka.
16.00 – w int. OSP w Żychlinie.
17.30 – + Stanisławę Smolińską w 3 r. ś.
18.00 – + Irenę w 20 r. ś. i Czesława w 38 r. ś. Wojciechowskich.
18.00 – + Genowefę w 1 r. ś. i Henryka Kłys.
Niedziela
10 marca
I niedziela
Wielkiego Postu
07.00 – + Teresę Pawłowską w 10 r. ś. oraz Jana, Józefę, Józefa i Jadwigę Banasiak.
09.00 – + Marka Prośniewskiego w 10 r. ś.
10.30 – + Stanisława w 12 r. ś.; Elżbietę, Jadwigę i Tadeusza Dzwonkowskich oraz Irenę i Wojciecha Chojnackich.
12.00 – za parafian
17.15 – Gorzkie Żale.
18.00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz Krystynę Lisiewicz w 10 r. ś.; Halinę Urbańską; Sławoja Darowskiego; Jadwigę Grzegorzewską; Bolesława Sękowskiego w 4 r. ś.

Kaplica

09.30 – + Stanisława Więcka w 2 r. ś., Karolinę i Stefana Więcków.
11.00 – + Katarzynę Józwiak w 2 r. ś.
12.30 – + Stanisława Cieślaka.