Intencje mszalne od 21 do 28 kwietnia 2019 roku

Intencje mszalne od 21 do 28 kwietnia 2019 roku

Niedziela
21 kwietnia
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO

 

06.00– + za parafian.
09.00– + Stefanię, Szymona, Zdzisława i Krzysztofa Jędrzejczaków.
10.30– + Pawła Ciechomskiego.
12.00– za parafian; w int. ochrzczonych.
18.00– + Andrzeja i Annę Petera.

Kaplica

09.30 – + Mariannę, Antoniego i Stanisławę Ciołkowskich oraz Marię i Jana Jedlińskich.
11.00 – + Konrada Włodarczyka.
12.30 – + Grażynę Bonińską.

Poniedziałek
22 kwietnia
PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

07.00– + Annę i Stefana Woźniaków.
09.00– + Stanisława i Cecylię Bulskich.
10.30– + Tadeusza Włodarczyka w 7 r. ś. wraz z rodzicami.
12.00– za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Zofii i Wiesława Przybysz w 55 r. ślubu.
18.00– + Donatę Woźniak.

Kaplica

09.30 – + Krzysztofa Falkowskiego.
11.00 – + Barbarę w 13 r. ś. i Zdzisława Szafran.
12.30 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Wiesława i Wiesławy Florczak w 35 r. ślubu.

Wtorek
23 kwietnia

07.00 – + Jerzego Krawczyka.
07.30– + Władysławę, Zofię, Zygmunta i Wojciecha Matusiaków oraz zm. z rodziny.
07.30– + Małgorzatę Żuchowicz.
17.30– + Mieczysława Kaczorowskiego.
17.30 – + Czesława Lewandowskiego.
18.00– + Józefa, Stefanię i Wojciecha Sampolskich oraz Magdalenę, Mariusza i Jerzego Świątczaków.

Środa
24 kwietnia

07.00– + Jana Kaczmarka.
07.00– + Janinę Puchalską.
07.30– + Wandę Wodzyńską.
07.30– + Jana Stachurskiego.
17.30– + Jana Blada.
17.30– + Lucynę Zarychta.
18.00Nowenna nieustanna; o zdrowie dla Marii i Anny;

Czwartek
25 kwietnia

07.00– + Władysława Szampanty.
07.00– + Małgorzatę Stempień.
07.30 – + Janinę Stępniak.
17.30– + Zdzisława Nowickiego.
17.30– + Grzegorza Pietrzaka.
18.00– + Tadeusza Sidwę.
18.00 – + Jadwigę Grzegorzewską.

Piątek
26 kwietnia

07.00– + Grzegorza Pietrzaka.
07.30– + Bogusława Kazimierza Szymańskiego.
07.30– + Annę Nowak.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30– + Izabelę Kowalską, Włodzimierza, Janinę i Ryszarda Szcześniaków oraz Jana i Henrykę Kowalskich.
18.00– + Ireneusza Pietrzaka.
18.00– + Wacławę Kacprzak.

Sobota
27 kwietnia

07.00– + Dawida Obrębskiego.
07.30 – + Jolantę Gotkowicz.
07.30 – + Honoratę Gregorczyk.
16.30– o dar Bożego błogosławieństwa dla Anny Babeckiej w 40 r. ur.
17.30– + Józefa i Atanazję Jabłońskich oraz Mieczysława Chądzyńskiego.
18.00 – + Marka, Mirosławę i Janusza Ryżlaków, Grzegorza, Jana, Józefa i Jadwigę Grzegorzewskich.
18.00– + Jana Blada (int. kuzynki Haliny).

Niedziela
28 kwietnia
Święto
Miłosierdzia
Bożego

 

07.00– + Bogusława, Józefę i Feliksa Lewandowskich.
09.00– + Marka Lewandowskiego.
10.30– + Franciszkę i Bolesława Skowrońskich oraz Helenę i Stanisława Kowalskich.
12.00– za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Janiny i Tadeusza Prok w 60 r. ślubu.
17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18.00– + Henryka Kłysa.

Kaplica

09.30 – + Mirosława, Edmunda, Anielę, Władysława i Cecylię Bieganowskich.
11.00 – + Teresę Lipińską.
12.30 – + Zofię w 2 r. ś. i Andrzeja Kowalskich.