Żychlin, Wielkanoc 2019

Żychlin, Wielkanoc 2019

„POKÓJ WAM,
WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO”

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to dla każdego chrześcijanina czas szczególny, czas radosnego celebrowania ważnych dla nas prawd wiary, czas przewartościowania własnego życia i ukierunkowania go na bycie lepszym człowiekiem.

Na nadchodzące Święta Wielkiejnocy życzę obfitości Bożych łask na każdy dzień, Błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana w każdym działaniu, Ducha pokoju, radości, mocy i miłości w dawaniu siebie innym.

Niech czas szczególnej Opatrzności Bożej będzie momentem napełnienia mocą Ducha Świętego na kolejne miesiące, abyśmy wspólnie z weselem i mocą budowali naszą przyszłość.

Z wyrazami szacunku

Proboszcz Parafii