Intencje mszalne od 19 do 26 maja 2019 roku

Intencje mszalne od 19 do 26 maja 2019 roku

Niedziela
19 maja

07.00– + Kazimierza Zarychtę, Kazimierza Klimczaka z rodzicami oraz Lucynę Zarychta.
09.00– + Zofię i Franciszka Łykowskich oraz Jadwigę i Henryka Krankiewicz.
10.30w int. dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.
12.15– za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Barbary Tarka w 80 r. ur.
12.15 –dziękczynna od mieszkańców Żabikowa po nawiedzeniu Matki Bożej.
18.00– + Bogdana Urzędowskiego w 2 r. ś.

Kaplica

09.30 – + Krystynę Werwińską w 11 r. ś. i Krystynę Berlikowską w 10 r. ś.
11.00 – + Jana i Janinę Gajewskich.
12.30 – + Mariannę i Stanisława Kiełbasów oraz Bernarda Syskę.

Poniedziałek
20 maja

07.00– + Jadwigę Włodarczyk.
07.00– + Zbigniewa Walczaka.
07.30– + Zenobię Latarską.
07.30– + Tadeusza Bulskiego i Elżbietę Cyganek.
17.30 – + Elżbietę w 2 r. ś. i Pawła Cyganek.
17.30 – + Teresę w 1 r. ś. i Stefana Falkowskich oraz Urszulę Zielińską.
18.00 – + Mieczysława Kazimierczyka.

Wtorek
21 maja

07.00 – + Mariana Piechotę.
07.30– + Grzegorza Pietrzaka .
07.30– + Małgorzatę Żuchowicz.
17.30– + Hannę Lewandowską.
17.30– + Stanisławę Kwiatkowską.
18.00 – + Roberta Lisieckiego.

Środa
22 maja

07.00– + Honoratę Gregorczyk (int. sąsiadów).
07.30– + Janinę, Marka w 5 r. ś. i Waldemara Stępniaków.
07.30– + Zbigniewa Walczaka.
17.30– + Jana Woźniaka w 5 r. ś.
17.30– + Henryka Kruczkowskiego w 30 r. ś., Zenobię i Albina Kaczorowskich
18.00Nowenna nieustanna;o dar Bożego błogosławieństwa dla Oleńki w 2 r. ur; o dar Bożego błogosławieństwa dla młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania.
19.00 – Majówka – Sokołówek

Czwartek
23 maja

07.00– + Teresę Lipińską.
07.30– + Władysława Szampanty.
07.30 – + Tadeusza Bulskiego.
17.30– + Zbigniewa Kmieciaka.
17.30– + Annę Śledź.
18.00 – + Kazimierę Józwik.
18.00– + Marka Wawrzyniaka.
19.00– Majówka – Dobrzelin.

Piątek
24 maja

07.00– + Agatę Mitek w 1 r. ś.
07.00– + Kazimierę Gajda.
07.30– + Mariana Szymańskiego, Helenę, Jerzego i Zygmunta Krawczyków.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 – + Justynę Piekarską, Daniela Pokorskiego i Irenę Czekalską.
18.00 – + Ignacego Pankiewicza w 9 r. ś. oraz Lucynę Serwach.
18.00– + Annę i Czesława Kubiaków, Stefanię, Franciszka, Agnieszkę, Stanisława i Jana Ambroziaków, zm. z rodz. Ambroziaków i Jagiełło.
19.00– Majówka – Żabików.

Sobota
25 maja

07.00– + Feliksa i Janinę Jaskuła z rodzicami, Władysława Jarosa z rodzicami i dusze w czyśćcu cierpiące.
07.30 – + Mariannę Kołodziejską w 2 r. ś.
07.30 – + Zbigniewa Walczaka .
17.00– ślub: Artur Kwaśkiewicz i Agnieszka Marciniak.
17.30 – + Jana w 1 r. ś. i Zdzisława Hiszpańskich.
18.00– + Danutę i Bogdana Moraczewskich.

Niedziela
26 maja

07.00– + Mariannę Kołodziejską w 2 r. ś.
09.00– + Jana, Zofię, Helenę i Zofię Russek; Ignacego i Mariannę Zielak oraz Władysława i Władysławę Górniak.
10.30– + Jadwigę Zielińską.
12.15rocznica Pierwszej Komunii św.; w int. dzieci rocznicowych i ich rodzin.
18.00– + Zofię i Józefa Antczaków.

Kaplica

09.30 – + Zofię, Rocha, Łucję i Józefa Bulskich, zm. z rodz. Bulskich i Kurasów.
11.00 – + Mariannę i Bolesława Kaźmierczaków oraz zm. z rodziny.
12.30 – + Helenę i Zygmunta Gizińskich.