Intencje mszalne od 01 do 08 grudnia 2019 roku

Intencje mszalne od 01 do 08 grudnia 2019 roku

Niedziela
1 grudnia
I Niedziela
Adwentu

07.00 – + Stanisławę Borkowską oraz Dorotę Kadziak.
09.00 – + Sabinę i Kazimierza Anuszkiewiczów z córką Anną oraz Henryka Zarębę z córką Barbarą.
10.30 – + Ludwikę Lipińską.
12.00 – za parafian;
16.00 – w int. dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.
17.30 – Różaniec rodziców za dzieci.
18.00 – + Zofię Filińską.

Kaplica

09.30 – + Wiesława, Annę i Bernarda Przemyłskich oraz Janinę Olszanowską.
11.00 – + Wandę Prośniewską.
12.30 – + Włodzimierza w 9 r. śm. i Urszulę Cieślak.

Poniedziałek
2 grudnia

 

06.00 – + Krzysztofa Przybysza.
07.00 – + Michała Bieleckiego.
07.00 – + Teresę Janinę Ceglarek.
17.30 – + Józefę Karwowską w 4 r. śm.
17.30 – + Marka Ledziona.
18.00 – + Zofię Zimną w 20 r. śm.

Wtorek
3 grudnia

06.00 – + Kazimierza Klarzyńskiego.
07.00 – + Rafała Olejnickiego.
07.00 – + Ewę Muras.
17.30 – + Annę Śledź.
18.00 – + Sylwestra Jankowskiego.
18.00 – + Andrzeja Kajaka.

Środa
4 grudnia

06.00 – + Bogumiłę Cholewicz.
07.00 – + Leonardę, Wawrzyńca, Katarzynę, Antoniego i Piotra Traczykowskich.
07.00 – + Halinę Popielarz.
17.30 – + Krzysztofa Falkowskiego w 3 r. śm. oraz Janinę i Henryka Kubica.
17.30 – + Marka Ledziona.
18.00 – Nowenna nieustanna; o Boże błogosławieństwo dla Grupy modlitewnej „Posłani”.

Czwartek
5 grudnia

06.00 – + Elżbietę Lewandowską.
07.00 – + Jana Antczaka.
07.00 – + Krystynę Syroka.
17.30 – + Pawła Włodarczyka.
18.00 – + Stanisława Ledziona.
18.00 – + Stanisławę Majchrzak.

Piątek
6 grudnia

06.00 – + Salomeę Wojciechowską.
07.00 – + Wacława Szymańskiego.
07.00 – + Zbysława Pszczółkowskiego.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.30 – + Lucynę Serwach w r. śm.
18.00 – + Reginę Tomaszewską w 5 r. śm.
18.00 – + Bogdana Stelmaszczyka.

Sobota
7 grudnia

06.00 – + Stanisława Borkowskiego.
07.00 – + Pawła Włodarczyka.
07.00 – + Franciszka Kobusa.
17.30 – + Jana Mędrzyckiego.
17.30 – + Janusza Żaka (int. pielgrzymów Grupy Cytrynowej na Jasną Górę).
18.00 – + Zofię Kowalską w 10 r. śm.

Niedziela
8 grudnia
II Niedziela
Adwentu
Uroczystość
Niepokalanego
Poczęcia
Najśw. Maryi
Panny.

07.00 – + Stanisława Czajkowskiego w 9 r. śm. oraz Katarzynę i Leona Dałków.
09.00 – + Zofię Kowalską w 7 r. śm. oraz Pawła Kowalskiego i Dariusza Trawińskiego.
10.30 – + Wiktora w 5 r. śm., Małgorzatę w 5 r. śm. Mróz oraz Józefa Żuchowicza w 20 r. śm.
12.00 – za parafian;
17.15 – Wypominki.
18.00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz Zofię Cholewicz – Surma.

Kaplica

09.30 – + Sławomira i Bogdana Kłoszewskich.
11.00 – + Waldemara w 16 r. śm., Mariana Misztal i Adama Tabaczyńskiego w 2 r. śm.
12.30 – + Feliksa i Janinę Jaskuła z rodzicami, Władysława Jarosa z rodzicami oraz dusze w czyśćcu cierpiące.