Ogłoszenia – IV Niedziela adwentu – 22 grudnia 2019 r.

Ogłoszenia – IV Niedziela adwentu – 22 grudnia 2019 r.

 1. Spotkanie opłatkowe dla osób starszych oraz samotnych, odbędzie się dziś o godz. 15.00 w sali spotkań pod kaplicą. Całym sercem na to spotkanie zapraszam i jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania dzisiejszego spotkania.
 2. Różaniec, dziś o godz. 17.30.
 3. Dziękuję Radnym naszej parafii za rozniesienie opłatka na stół wigilijny. Dziękuję za życzliwość, z jaką spotykali się w rodzinach i za ofiary złożone przy tej okazji w wys. 16 182,50. Opłatek można również nabyć w zakrystii.
 4. Dziękuję wszystkim, za wzięcie udziału w akcji świątecznej „Paczka dla dziecka”.
 5. We wtorek, Wigilia Bożego Narodzenia, Msze św. tylko rano. O godz. 6.00, zostaną odprawione ostatnie roraty, po których zabierzemy światło pokoju do naszych domów. Msza św. w nocy zwana pasterką, o godz. 24.00. Przypominam, że zachowujemy postny charakter Wieczerzy wigilijnej.
 6. W środę, Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. wg porządku niedzielnego.
  Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.
 7. W czwartek, Święto św. Szczepana. Msze św. wg porządku niedzielnego.
 8. Dziękuję za prace wykonane w minionym tygodniu przy kościele i kaplicy.
 9. Po każdej Mszy św. ministranci rozprowadzają sianko na stół wigilijny.
  Zebrane ofiary zasilą fundusz ministrancki.
 10. Matka Boża, w znaku jasnogórskiego Obrazu, zakończyła nawiedzanie rodzin Chochołowa. Dziękuję za ofiary złożone na cele parafialne w wys. 620 zł. Msza św. dziękczynna zostanie odprawiona dziś o godz. 12.00. Od dziś Matka Boża będzie nawiedzać Orątki Dolne i Buszków Dolny.
 11. Wizyty u chorych, jutro od godz. 9.00. Proszę o zgłaszanie chorych.
 12. Organizujemy wyjazd w góry dla młodzieży, podczas ferii zimowych, w dn. 12 – 18 stycznia 2020 r. Bliższych informacji udzielają katecheci i Ks. Dariusz.
 13. W piątek, rozpoczniemy wizytę duszpasterską w rodzinach naszej parafii by zanieść dar Bożego błogosławieństwa.
 14. Od 01 stycznia 2020r, w kaplicy będzie odprawiana jedna Msza św. o godz. 11.15 z udziałem dzieci. Intencje z godz. 9.30, zostaną przeniesione do kościoła na godz. 9.00, a z 12.30 na godz. 12.00. Msza św. o godz. 18.00 w sobotę, będzie odprawiana, jako pierwsza Msza św. z niedzieli.