Wizyta duszpasterska – 27.12-30.12.2019

Wizyta duszpasterska – 27.12-30.12.2019

Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący:

1. 27.12.2019 Piątek 09.00 – Budzyń – 2 ks. (od ul. Żeromskiego)
09.00 – Grabie – 1 ks.
15.30 – ul. Narutowicza 83 – 1 ks.
15.30 – ul. Narutowicza 85A – 1 ks.
15.30 – ul. Narutowicza 85B – 1 ks.
2. 28.12.2019 Sobota 09.00 – Zagroby, Sędki i Kozanki – 1 ks.
09.00 – Wola Popowa Górna – 1 ks.
09.00 – Wola Popowa Dolna – 1 ks.
15.30 – ul. Narutowicza 85 – 1 ks.
15.30 – ul. Narutowicza 85C – 1 ks.
15.30 – ul. Narutowicza 85D – 1 ks.
3. 30.12.2019 Poniedziałek 09.00 – Buszków Dolny Orątki Dolne – 1 ks.
09.00 – Buszków Górny i Orątki Górne – 1 ks.
09.00 – Podatkówek – 1 ks.
15.30 – ul. Narutowicza 85F – 1 ks.
15.30 – ul. Narutowicza 85G – 1 ks.
15.30 – ul. Narutowicza 75 – 1 ks.