Intencje mszalne od 12 do 19 kwietnia 2020 roku

Intencje mszalne od 12 do 19 kwietnia 2020 roku

WIELKANOC
12 kwietnia

06.00 – za parafian.
09.00 – + Krzysztofa Falkowskiego.
09.00 – + Barbarę w 14 r. śm. i Zdzisława Szafran.
10.30 – + Andrzeja i Zofię Kowalskich.
12.00 – za parafian.
18.00 – + Marka Ryżlaka w 2 r. śm., zm. z rodz. Ryżlaków i Grzegorzewskich; Zygmunta Kozłowskiego w 2 r. śm. i zm. z rodziny.

Kaplica

11.15 – + Konrada Włodarczyka.

Poniedziałek
13 kwietnia
07.00 – + Janinę i Jana Gulińskich oraz Krystynę i Jana Kaczyńskich.
09.00 – + Krystynę i Albina Łapin.
09.00 – + Zofię i Władysława Morga w 9 r. śm.
10.30 – + Karolinę, Stefana i Stanisława Więcków oraz Wacławę i Stanisława Zomerfeld.
12.00 – za parafian.
18.00 – + Jadwigę Materka w 9 r. śm.; Kazimierza, Władysławę i Jerzego Materków; Franciszkę i Franciszka Bartosiak oraz Elżbietę Szymańską.

Kaplica

11.15 – + Jadwigę i Adama Wicińskich, zm. z rodz. Wódków i Wicińskich.

Wtorek
14 kwietnia

07.00 – + Krystynę Rossa.
07.30 – + Annę Pietrusiak (int sąsiadów).
07.30 – + Tadeusza w 5 r. śm., Zbigniewa, Stanisława, Stanisławę i Wandę Czerbniaków.
17.30 – + Jadwigę Ćwiek.
17.30 – + Ryszarda Jóźwiaka oraz Bronisława i Antoninę Ziółkowskich.
18.00 – + Krystynę Lewandowską (int. koleżanek i kolegów).

Środa
15 kwietnia

07.00 – + Zofię Brzozowską.
07.30 – + Halinę Buchalską.
17.30 – + Emilię Studzińską (int. koleżanek i kolegów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
17.30 – + Janusza Żaka.
18.00 – Nowenna nieustanna.

Czwartek
16 kwietna

07.00 – + Marię Kunikowską.
07.30 – + Kazimierę Włodarczyk.
17.30 – + Janinę Starczewską.
17.30 – + Mariana Frontczaka.
18.00 – + Henryka Mirosława Dzięgielewskiego w 9 r. śm.

Piątek
17 kwietnia

07.00 – + Jana i Kazimierę Józwik.
07.30 – + Elżbietę Kuciapską.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.30 – + Jana Szymańskiego.
17.30 – + Pawła Wrońskiego.
18.00 – + Teodora Kublickiego w 25 r. śm.

Sobota
18 kwietnia

07.00 – + Annę Pietrusiak.
07.30 – + Feliksa i Mariannę Woźniaków.
07.30 – + Michała Łasicę.
17.30 – + Mariana Jaskułę, Józefa i Franciszka Rewerskich.
18.00 – + Mariannę, Edwarda Nowickich i Annę Fabiańską.

Niedziela
Miłosierdzia
Bożego
19 kwietnia

07.00 – + Annę i Stefana Woźniaków.
09.00 – + Roberta Majchrzaka.
09.00 – + Ewę Jaworską, Stanisława, Józefę i Jana Wasińskich oraz zm. z rodz. Osmolaków.
10.30 – + Tadeusza, Stanisława, Józefę i Franciszka Włodarczyków.
12.00 – za parafian.
18.00 – + Jana, Zofię, Stanisławę i Józefa Kubiaków; Helenę i Feliksa Popławskich, Jana, Mariannę i Jana Sochala, Wandę i Eugeniusza Stasiaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Kaplica

11.15 – + Jana Graszkę, dziadków Graszków i Studzińskich oraz Marcina i Eugeniusza Moździerzewskich.