Intencje mszalne od 3 do 10 maja 2020 roku

Intencje mszalne od 3 do 10 maja 2020 roku

Niedziela
3 maja

07.00 – + Jadwigę i Henryka Krankiewiczów oraz Zofię i Franciszka Łykowskich.
09.00 – + Stefana, Karolinę i Stanisława Więcków oraz Roberta Czapiewskiego.
09.00 – + Stanisława Rydzkowskiego, Małgorzatę, Zofię i Zygmunta Jankowskich.
10.30 – + Stanisława Ledziona, Magdalenę, Stanisława i Władysława Niewiadomskich.
12.00 – w int. Ojczyzny;
12.00 – dziękczynno – błagalna od mieszkańców Woli Popowej Dolnej.
17.30 – Różaniec rodziców w int. dzieci.
18.00 – + Władysława Machałę, Bogumiłę Pochwałowską, Danutę Machała oraz Jadwigę, Teodora i Ludwika Kawulskich.

Kaplica

11.15 – + Stanisława Dałka.

Poniedziałek
4 maja

07.00 – + zm. z rodz. Jancerowiczów i Zajkowskich.
07.00 – + Jarosława Czaję.
07.30 – + Monikę Bigos (int. rodziny Czarneckich).
17.30 – + Wiktorię i Jakuba Janiaków oraz Cecylię i Stefana Wiktorczyków.
17.30 – + Stanisława Bogulskiego.
18.00 – w int. Strażaków.

Wtorek
5 maja

07.00 – + Marka Goca.
07.30 – + Weronikę i Kazimierza Pawlikowskich.
17.30 – + Tadeusza Marczaka, Mariannę, Władysława i Jana Grudziaków.
17.30 – + Anatola i Zenona Idzikowskich w 7 r. śm.
18.00 – + Waldemara Michalika.

Środa
6 maja

07.00 – + Janinę Urbańską.
07.00 – + Małgorzatę Kubiak.
07.30 – + Helenę, Jana i Włodzimierza Szymańskich, Domicelę, Władysława i Basię Cysaków.
17.30 – + Stanisława Żuchowskiego.
17.30 – + Antoniego Gajdę.
18.00 Nowenna nieustanna;

Czwartek
7 maja

07.00 – + Helenę, Zygmunta i Jerzego Krawczyków oraz Mariana Szymańskiego.
07.30 – + Stanisława Modrzejewskiego.
07.30 – + Władysława Sitkiewicza.
17.30 – + Janinę i Jana Ledzionów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.30 – + Stanisławę Borkowską i Feliksa Kłysa.
18.00 – + Annę Śledź w 1 r. śm.

Piątek
8 maja

07.00 – + Tadeusza Gajdę.
07.30 – + Stanisławę Mielczarek (im.).
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 – + Stanisława Ledziona.
18.00 – + Arkadiusza i Stanisława Opiela; Jana, Anielę, Piotra i Stanisława Jezioro oraz zm. z Rodziny.
18.00 – + Stanisława i Zofię Pawłowskich.

Sobota
9 maja

07.00 – + Stanisława Wilkońskiego.
07.30 – + Stanisława Majchrzaka.
07.30 – + Annę Pietrusiak.
17.30 – + Jerzego Kosteckiego.
18.00 – + Grzegorza Ledziona.
18.00 – + Stanisławę, Leona i Stanisława Kowalskich oraz Alicję Szymańską.

Niedziela
10 maja

07.00 – + Stanisława Bardzińskiego.
09.00 – + Stanisława i Andrzeja Błasiaków.
09.00 – + Piotra Szymańskiego w 3 r. śm. oraz Kazimierza Jeznacha w 3 r. śm.
10.30 – błagalna o ustanie zarazy i o deszcz.
12.00 – za parafian
17.15 – Nabożeństwo wypominkowe.
18.00 – + za zm. polecanych w wypominkach oraz Mariannę i Michała Mrowickich.

Kaplica

11.15 – + Feliksę w 5 r. śm. i Jana w 8 r. śm. Kozakiewiczów.