Intencje mszalne od 30 sierpnia do 06 września 2020 roku

Intencje mszalne od 30 sierpnia do 06 września 2020 roku

Niedziela
30 sierpnia

07.00 – + Janusza Pankiewicza w 3 r. śm. i Jerzego Pankiewicza.
09.00 – + Kazimierza w 47 r. śm., Sabinę Anuszkiewicz z córką Anną oraz Henryka Zarębę z córką Barbarą.
10.30 – + Feliksę w 5 r. śm. i Jana w 8 r. śm. Kozakiewiczów.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców bloków przy ul. Żeromskiego.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Czesława i Grażyny Gątarków w 45 r. ślubu.
17.30 Różaniec w int. misji.
18.00 – + Helenę i Władysława Siuta, Annę, Franciszka, Barbarę i Stefana Dąbek.

Poniedziałek
31 sierpnia

07.00 – + Lechosława Lewandowskiego.
07.30 – + Henrykę Skonieczną.
17.30 – + Jerzego Jaźwińskiego z żoną Krystyną
17.30 – + Janinę Marciniak.
18.00 – + Jerzego Frontczaka w 8 r. śm., Anielę i Walentego Frontczaków.

Wtorek
1 września

07.00 – + Zofię w 8 r. śm. i Bronisława Kacprzaków.
07.30 – + Bronisławę i Wawrzyńca Sobczaków oraz zm. z rodziny.
17.30 – + Krystynę Kosińską
17.30 – + Mariana Sikorskiego.
18.00 – + za poległych w obronie Ojczyzny.
18.00 – + Franciszka Kobusa.

Środa
2 września

07.00 – + Stefanię, Wacława i Wojciecha Sobierańskich.
07.00 – + Franciszka Kobusa.
07.30 – + Stanisławę Karwacką.
07.30 – + Włodzisławę Furman.
17.30 – + Jerzego Frontczaka.
17.30 – + Janusza Żaka.
18.00 Nowenna nieustanna; o dar Bożego błogosławieństwa dla Tomasza i Moniki Laska w 20 r. ślubu.

Czwartek
3 września

07.00 – + Mariannę Tarnowską.
07.00 – + Franciszka Kobusa.
07.30 – + Stanisławę w 2 r. śm. i Stanisława Gajków.
17.30 – + Magdalenę Trzaskowską.
17.30 – + Andrzeja Wojciechowskiego.
18.00 – + Lecha Maciejewskiego.
18.00 – + Kazimierę i Jana Józwików.

Piątek
4 września

07.00 – + Edytę Wasilewską.
07.00 – + Franciszka Kobusa.
07.30 – + Cecylię Barbarę Bartczak.
15.00Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.30 – o dar Bożego błogosławieństwa dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich pracowników oświaty.
17.30 – + Stefana, Stefanię, Wiesława i Krzysztofa Falkowskich.
17.30 – + Mirosława Petelewicza.
18.00 – + Jana Charążkę w 9 r. śm., Jana i Władysława Rutkowskich z rodzicami.

Sobota
5 września

07.00 – + Tomasza, Albinę i Józefa Pawłowskich oraz Helenę i Jana Wnuków.
07.00 – + Franciszka Kobusa.
07.30 – + Zofię w 10 r. śm. i Stanisława Jasińskich, zm. z rodz. Jasińskich i Puchalskich.
15.00 – ślub: Patryk Komorowski i Monika Dąbrowska.
17.00 – ślub: AdrianJankowski i Emilia Zomerfeld.
18.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Pawła i Małgorzaty Fabjanowskich w 39 r. ślubu.
18.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Patrycji Wiśniewskiej w 18 r. ur.

Niedziela
6 września

07.00 – + Krystynę Lewandowską (int. koleżanek i kolegów).
07.00 – + Franciszka Kobusa.
09.00 – + Anatola Halamusa w 3 r. śm., Mariana Gutowskiego w 12 r. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
09.00 – + Aleksandrę, Zygmunta, Witolda, Janinę i Włodzimierza Kurach.
10.30 – + Rocha, Zofię, Józefa i Łucję Bulskich, zm. z rodz. Bulskich i Kurasów.
12.00 – Dziękczynna za zebrane plony;
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla plantatorów i pracowników Cukrowni w Dobrzelinie.
12.00 – o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej Ludwika Zalewskiego z okazji 95 r. ur.
17.30 Różaniec rodziców za dzieci.
18.00 – + Andrzeja i Ryszarda Stańczyków.

Kaplica

11.15 – + Józefa Świątkowskiego, Marcina Markiewicza, Helenę i Tadeusza Marciniaków oraz Ireneusza Pietrzaka.