Intencje mszalne od 22 do 29 listopada 2020 roku

Intencje mszalne od 22 do 29 listopada 2020 roku

Niedziela
22 listopada
Uroczystość
Chrystusa
Króla
Wszechświata

07.00 – + Aleksandrę, Zygmunta, Witolda i Roberta Piórkowskich, Janinę, Henryka i Włodzimierza Kurachów.
09.00 – + Zdzisława w 8 r. śm. i Barbarę Szafran.
09.00 – + Teodorę, Stanisława i Tadeusza Szymczaków.
10.30 – o dar Bożego błogosławieństwa dla wszystkich, którzy muzyką i śpiewem ubogacają przeżywaną przez nas liturgię.
12.00 – za parafian; o łaskę zdrowia dla Grażyny Falkowskiej.
17.30 – Różaniec.
18.00 – + Bolesława Sobierańskiego, Ewę Krysiak, Helenę, Jana i syna Jana Bednarczyków oraz zm. z rodz. Janczewskich.

Kaplica

11.15 – + Leszka Białkowskiego w 9 r. śm., Teodozję i Stanisława Białkowskich, rodziców Martę i Stefana Łysio oraz zm. z rodz. Jankowskich.

Poniedziałek
23 listopada

07.00 – + Daniela Suchodolskiego.
07.30 – + Zdzisława Grzybowskiego (int. sąsiadów).
07.30 – + Jadwigę Tarnowską.
17.30 – + Wojciecha Załugę.
17.30 – + Elżbietę Stasiak.
18.00 – + Małgorzatę w 10 r. śm., Bernarda, Jana i Teresę Wachowiaków.

Wtorek
24 listopada

07.00 – + Andrzeja Sitkiewicza.
07.30 – + Jana i Janinę Blus.
07.30 – + Stanisławę w 20 r. śm., Franciszka i Kazimierza Rutkowskich, Jadwigę i Stanisława Więcków.
17.30 – + Urszulę Klimko.
17.30 – + Jadwigę, Ludwika, Jana i Pawła Wojciechowskich.
18.00 – + Eugeniusza Kucharskiego.

Środa
25 listopada

07.00 – + Zdzisława Grzybowskiego.
07.30 – + Mariana i Urszulę Szurek (int. sąsiadów).
07.30 – + Danutę Marciniak.
17.30 – + Mariana Materkę.
17.30 – + Mariana Walczaka.
18.00 Nowenna nieustanna;

Czwartek
26 listopada

07.00 – + Teresę Wiśniewską.
07.00 – + Pawła Kwiatkowskiego w 4 r. śm.
07.30 – + Halinę i Zygmunta Buchalskich.
07.30 – + Andrzeja Jarosika.
17.30 – + Wojciecha Załugę.
17.30 – + Lechosława Lewandowskiego.
18.00 – + Eugeniusza Głodowskiego.

Piątek
27 listopada

07.00 – + Krystynę Ciężarek.
07.30 – + Kazimierza Kołodziejskiego.
07.30 – + Jana, Marię i Eugeniusza Wrońskich.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
17.30 – + Sabinę Lewandowską.
17.30 – + Edwarda Płateckiego. .
18.00 – + Ludwikę Lipińską w 30 r. śm.

Sobota
28 listopada

07.00 – + Ryszarda Wojciechowskiego.
07.30 – + Wojciecha Załugę.
07.30 – + Annę Michalską.
17.30 – + Mariusza Pietrzyka.
17.30 – + Marię Kunikowską.
18.00 – + Wandę Prośniewską.
18.00 – + Urszulę i Mariana Szurek.

Niedziela
29 listopada
I Niedziela
Adwentu

07.00 – + Helenę i Mariana Ciołkowskich, Annę i Władysława Jaworskich.
09.00 – + Mariana Pawlika w 19 r. śm.
09.00 – + Sabinę w 5 r. śm. i Kazimierza Anuszkiewiczów z córką Anną.
10.30 – + Zofię i Lucjana Stellert.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Jerzego i Stanisławy Kacprzaków w 50 r. ślubu.
17.30 – Różaniec w int. Misji.
18.00 – + Andrzeja, Franciszka, Zofię i Wandę Stańczyków.

Kaplica

11.15 – + Władysławę i Franciszka Sitkiewiczów oraz Stanisława Walczaka.