Życzenia – Boże Narodzenie 2020

Żychlin, 25 grudzień 2020r.
„Podnieś rękę Boże Dziecię Błogosław Ojczyznę miłą…”

Pochylając się w wigilijną noc nad Nowonarodzonym Dzieciątkiem, wpatrujemy się w piękną Tajemnicę miłości Boga do człowieka.
Patrzymy na Miłość, która nie zawahała się przyjść do świata pogrążonego w mrokach grzechu i śmierci. Blask Gwiazdy Betlejemskiej rozjaśniając ciemności nocy zwiastował, że to Odkupienie – wyzwolenie z grzechu i śmierci – stało się udziałem całej ludzkości.
Niech radość i pokój płynące z ubogiej stajenki zapanują w naszych sercach, abyśmy otwarci na działanie Bożej łaski, na co dzień doświadczali obecności Boga zwłaszcza przy łamaniu chleba
Tej nocy rodzi się Życie. Cichnie wszystko, co głośne w oczekiwaniu cudu, który się spełni, jeśli podzielimy się chlebem. Życzę całym sercem byśmy dzieląc się chlebem umieli podzielić się również sobą.
Łamiąc się z Wami opłatkiem, dziękuję za wielką Waszą życzliwość i proszę Boga, by błogosławił całej Waszej rodzinie. Niech Jego błogosławieństwo towarzyszy Wam każdego dnia 2021r.

Z wyrazami szacunku
Ks. Wiesław Frelek