Ogłoszenia – Niedziela Św. Rodziny – 27 grudnia 2020 r.

Ogłoszenia – Niedziela Św. Rodziny – 27 grudnia 2020 r.

 1. Przeżywamy Święto Św. Rodziny z Nazaretu, ufną i wdzięczną modlitwą ogarniamy każdą Rodzinę naszej parafii prosząc o potrzebne łaski. O godz. 17.30 różaniec w int. Rodzin.
 2. W czwartek, ostatni dzień 2020 roku. Msza św. dziękczynna o godz. 17.30.
 3. W piątek, Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. według porządku niedzielnego, będą odprawiane tylko w kościele.
 4. W sobotę, po wieczornej Mszy św. odmówimy różaniec, którym rozpoczniemy czuwanie przed Najświętszym Sakramentem do godz. 21.00.
 5. Dziękuję Radnym naszej parafii za rozniesienie opłatka na stół wigilijny. Dziękuję za życzliwość, z jaką spotykali się w rodzinach i za ofiary złożone przy tej okazji w wys. 17 805 zł.
 6. Składam serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie kaplicy i kościoła na Święta Bożego Narodzenia. Dziękuję Panu kościelnemu za wykonanie dekoracji. Szkółce krzewów z Dobrzelina dziękuję za podarowanie choinek.
 7. Zachęcam do modlitwy w intencji całej Służby Zdrowia oraz o łaskę zdrowia dla wszystkich dotkniętych chorobą i cierpieniem.
 8. Z darem Bożego błogosławieństwa do rodzin naszej parafii, udamy się od 18 stycznia.
 9. Intencje papieskie:  Grudzień: ewangelizacyjna:
  Aby osobistą relację każdego człowieka z Jezusem Chrystusem umacniały Słowo Boże i modlitwa.