Ogłoszenia – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 stycznia 2021 r.

Ogłoszenia – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 stycznia 2021 r.

  1. Dziś, niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego sakramentu. Po każdej Mszy św. modlitwa o powołania. Różaniec rodziców za dzieci o godz. 17.30.
  2. W środę, Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. według porządku niedzielnego. Podczas każdej Mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy.
  3. Matka Boża w znaku Jasnogórskiego wizerunku zakończyła nawiedzanie mieszkańców ul. Blizińskiego. Dziękczynna Msza św. zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 12.00 i po tej Mszy św. Matka Boża rozpocznie nawiedzanie mieszkańców ulicy Głowackiego.
  4. W przyszłą niedzielę, Święto Chrztu Pańskiego.
  5. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę, zostaną przeznaczone na spłacenie wykonanych inwestycji. Ofiary można również przekazywać na konto parafialne.
  6. Zachęcam do modlitwy w intencji całej Służby Zdrowia oraz o łaskę zdrowia dla wszystkich dotkniętych chorobą i cierpieniem.
  7. Z darem Bożego błogosławieństwa do rodzin naszej parafii, udamy się od 18 stycznia.
  8. Intencje papieskie: Styczeń
    ewangelizacyjna: Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym szacunku z siostrami i braćmi innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.