Intencje mszalne od 3 do 10 stycznia 2021r.

Intencje mszalne od 03 do 10 stycznia 2021r.

Niedziela
3 stycznia

07.00 – + Zofię i Jana Pietrzaków, Andrzeja Brzozowskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
09.00 – + Zygmunta w 11 r. śm. i Helenę Gizińskich.
10.30 – + Jana Jędrzejewskiego w 10 r. śm.
12.00 – za parafian;
17.30 – Różaniec rodziców za dzieci.
18.00 – + Polikarpa i Mariannę Studzińskich.

Kaplica

11.15 – + Annę Michalską.

Poniedziałek
4 stycznia

07.00 – + Stanisława Banasiaka.
07.00 – + Krystynę Dobrowolską.
07.30 – + Wandę Koza.
17.30 – + Zofię w 2 r. śm. i Stanisława Pawłowskich.
18.00 – + Józefa Maciaka (int. rodz. Wojciechowskich).

Wtorek
5 stycznia

07.00 – + Mariolę Jóźwiak.
07.00 – + Stanisława Żylaka.
07.30 – + Alfredę Głodowską z małżonkiem (int. rodz. Kotarbów z Krakowa).
07.30 – + Sabinę Dylik.
17.30 – + Emilię Cieniewską.
18.00 – + Stanisławę Mielczarek.

Środa
6 stycznia
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego

07.00 – + Krystynę i Czesława Kranc.
09.00 – + Andrzeja i Stanisława Błasiaków.
10.30 – + Stefanię, Stanisława i Władysława Kowalskich oraz Zofię i Lucjana Maślankowskich.
12.00 – za parafian.
18.00 Nowenna nieustanna; + Reginę Kublicką.

Kaplica

11.15 – + Mariana Gajdę.

Czwartek
7 stycznia

07.00 – + Andrzeja Jarosika.
07.30 – + Danutę Fus w 10 r. śm.
07.30 – + Józefa Andrysiaka.
17.30 – + Teresę Nowicką.
17.30 – + Zdzisława Grzybowskiego.
18.00 – + Barbarę Zakrzewską w 3 r. śm.

Piątek
8 stycznia

07.00 – + Eliasza Matysiaka.
07.30 – + Reginę Kublicką.
07.30 – + Dorotę Wiśniewską w 1 r. śm.
17.30 – + Edwarda Markiewicza.
17.30 – + Annę Fabijańską w 3 r. śm., Mariannę i Edwarda Nowickich.
18.00 – + Łucję Bieńkowską.

Sobota
9 stycznia

07.00 – + Urszulę Kłys – Kowalczyk.
07.30 – + Grzegorza Szafrańskiego.
07.30 – + Mariusza Kamińskiego (int. Ryszarda z rodziną).
17.30 – + Elżbietę Gajda (int. siostry Basi).
17.30 – + Krzysztofa Falkowskiego.
18.00 – + Bogdana Ancerowicza oraz Krystynę i Jana Wojtalików.

Niedziela
10 stycznia

07.00 – + Kazimierę Wilkońską w 21 r. śm., zm. z rodz. Wilkońskich i Łysiów.
09.00 – + Jadwigę i Jana Materków.
10.30 – + Arkadiusza Felczaka, Emilię i Józefa Jarosów, Mariannę i Ludwika Dańczaków.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców ul. Blizińskiego
17.15 – Nabożeństwo wypominkowe.
18.00 – + Krzysztofa Kaczorowskiego, Józefę, Józefę i Bronisława Kaczorowskich.

Kaplica

11.15 – + Lechosława Cieniewskiego, Kazimierę i Jana Nowaków.