Ogłoszenia – Święto Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2021 r.

Ogłoszenia – Święto Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2021 r.

  1. Dziś, o godz. 17.15 nabożeństwo wypominkowe.
  2. Dzisiejszym Świętem Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny obchód Okresu Bożego Narodzenia.
  3. Matka Boża w znaku Jasnogórskiego wizerunku zakończyła nawiedzanie mieszkańców ul. Blizińskiego. Dziękuję mieszkańcom za złożoną ofiarę w wys. 540 zł. Dziękczynna Msza św. zostanie odprawiona dziś o godz. 12.00 i po tej Mszy św. Matka Boża rozpocznie nawiedzanie mieszkańców ulicy Głowackiego.
  4. Zachęcam do modlitwy w intencji całej Służby Zdrowia oraz o łaskę zdrowia dla wszystkich dotkniętych chorobą i cierpieniem.
  5. Z darem Bożego błogosławieństwa do rodzin naszej parafii, udamy się od 18 stycznia. Będzie to modlitwa w Rodzinach i za Rodziny.
  6. Ofiary składane dziś na tacę, zostaną przeznaczone na spłacenie wykonanych inwestycji. Ofiary można również przekazywać na konto parafialne.
  7. Intencje papieskie – Styczeń
    ewangelizacyjna: Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym szacunku z siostrami i braćmi innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.