Intencje mszalne od 2 do 9 maja 2021 roku

Intencje mszalne od 02 do 09 maja 2021 roku

Niedziela
2 Maja

07.00 – + Jadwigę, Henryka Krankiewiczów, Zofię i Franciszka Łykowskich.
09.00 – + Dariusza Trawińskiego w 20 r. śm.
10.30 – + Jana, Urszulę i Jerzego Sobańskich
12.00 – za parafian;
17.30 Nabożeństwo Majowe
18.00 – + Zbigniewa Walczaka w 2 r. śm.

Kaplica

11.15 – + Stanisława, Andrzeja Błasiaków

Poniedziałek
3 maja
N.M.P.
Królowej
Polski

07.00 – + Janinę, Jana Gulińskich, Krystynę i Jana Kaczyńskich.
09.00 – + Stefana w 6 r. śm, Karolinę i Stanisława Więcków.
10.30 – + Mariannę i Czesława Klarzyńskich i rodziców.
12.00 – W intencji Ojczyzny.
18.00 – + Jana Rutkowskiego w 18 r. śm.

Wtorek
4 maja

07.00 – + zmarłych z rodziny Jancerowiczów i Zajkowskich.
07.30 – + Kazimierza Żatkiewicza.
07.30 – + Sławomira Jankowskiego – int. od sióstr.
17.30 – + Barbarę Szymczak (int. od sąsiadów).
17.30 – + Zygmunta Sujeckiego w 8 r.śm.
18.00 – Msza Święta w intencji Strażaków.

Środa
5 maja

07.00 – + Weronikę i Kazimierza Pawlikowskich.
07.00 – + Waldemara Redosza – int. od Marii Jędrzejczak.
07.30 – + Waldemara Michalika – z racji imienin.
07.30 – + Dorotę Pankiewicz.
17.30 – + Mariana Stachurskiego.
17.30 – + Anatola i Zenona Idzikowskich w 8 r. śm.
18.00 Nowenna nieustanna;

Czwartek
6 maja

07.00 – + Grażynę Falkowską.
07.30 – + Teresę Workowską.
07.30 – + Krzysztofa Mazurka.
17.30 – + Jerzego Dałka.
17.30 – + Józefa Maciaka.
18.00 – + Włodzisława Wasielewskiego – int. od sąsiadów.
18.00 – + Antoniego i Tadeusza Gajdów.

Piątek
7 maja

07.00 – + Stanisława Ryźlaka z racji imienin, Stanisławę i Stanisława Majewskich.
07.30 – + Władysława Sitkiewicza.
07.30 – + Annę Śledź w 2 r.śm.
17.30 – + Stanisława, Władysławę, Stanisławę Wojtalewiczów.
17.30 – + Stanisława Ledziona.
18.00 – + Stanisława, Kazimierę, Macieja Okoniów.

Sobota
8 maja
Uroczystość
Św. Stanisława
Głównego
Patrona
Polski

07.00 – + Stanisławę Mielczarek z racji imienin.
07.30 – + Stanisława Żuchowskiego.
07.30 – + Stanisława Modrzejewskiego.
17.30 – + Stanisława, Arkadiusza Opielów, Jana Anielę, Stanisława, Piotra Jezioro
17.30 – + Stanisława Dałka.
18.00 – + Stanisława i Zofię Pawłowskich.
Niedziela
9 maja
07.00 – + Stanisława Bardzińskiego.
09.00 – + Danutę Szymajdę w 3 r. śm.
09.00 – + Czesława, Zofię, Stanisława Orlikowskich.
10.30 – + Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
12.00 – + Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
17.40 – Nabożeństwo Majowe.
18.00 – + Wypominkowa: Krzysztofa Kłysa w 30 r.śm. Zdzisława, Mariannę, Bernarda Grzybowskich. + Danutę Machałę w 3 r.śm. + Jerzego Dałka + Stanisławę Olszewską – int. od koleżanek.

Kaplica

11.15 – + Jana Kozakiewicza w 9 r. śm. i Feliksę Kozakiewicz w 6 r. śm.