Intencje mszalne od 29 sierpnia do 5 września 2021 roku

Intencje mszalne od 29 sierpnia do 05 września 2021 roku

Niedziela
29 sierpnia

07.00 – + Edwarda Sitkiewicza w 9 r. śm.
09.00 – + Kazimierza i Sabinę Anuszkiewicz z córką Anną oraz Henryka Zarębę z córką Barbarą.
10.30 – + Helenę i Władysława Siuta oraz Annę i Franciszka Dąbek.
12.00 – za parafian; o dar Bożego błogosławieństwa dla Rafała i Doroty Klimczak z okazji 25 rocznicy ślubu.
17.30 – Różaniec w int. Misji.
18.00 – + Mariannę i Bolesława Kaźmierczaków i zm. z rodziny.

Kaplica

11.15 – + Zofię, Rocha, Józefa i Łucję Bulskich oraz zm. z rodz. Bulskich i Kurasów.

Poniedziałek
30 sierpnia

07.00 – + Janinę Ścibor.
07.30 – + Genowefę Dobińską.
07.30 – + Marka Kajaka.
17.30 – + Teresę Nowicką.
18.00 – + Mariana i Bożenę Czarneckich.
18.00 – + Jana, Franciszkę, Mieczysława i Zygmunta Kazimierczyk oraz Mariannę i Zdzisława Florczak.

Wtorek
31 sierpnia

07.00 – + Sabinę Jędrzejowską.
07.30 – + Stefanię Lewandowską.
07.30 – + Jana Cieślaka.
17.30 – + Jerzego Frontczaka w 9 r. śm., Walentego i Anielę Frontczaków.
17.30 – + Irenę Lewandowską (int. rodz. Ledzionów).
18.00 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Krzysztofa i Anny w 30 r. ślubu.

Środa
1 września

07.00 – + Zofię w 9 r. śm. i Bronisława Kacprzaków.
07.30 – + Bronisławę i Wawrzyńca Sobczaków oraz zm. z rodz. Sobczaków.
07.30 – + Annę Stuldych.
08.00 – w int. dzieci i młodzieży rozpoczynających Nowy Rok szkolny i katechetyczny.
17.00 – + za poległych w obronie Ojczyzny.
18.00 Nowenna nieustanna;

Czwartek
2 września

07.00 – + Andrzeja Piórkowskiego.
07.00 – + Izabelę Kowalską, Stefanię Ludwiczak i zm. z rodziny.
07.30 – + Stefana i Irenę Klimczaków.
07.30 – + Wacławę Chruścik.
17.30 – + Mariannę Pasterską.
17.30 – + Stefanię, Stanisława, Antoniego i Mariannę Lewandowskich; Janinę, Jerzego i Adama Dajnowskich.
18.00 – + Stefana, Stefanię, Wiesława, Krzysztofa i Grażynę Falkowskich.

Piątek
3 września

07.00 – + Grzegorza Matusiaka.
07.30 – + Stanisławę w 3 r. śm.i Stanisława Gajek oraz brata Władysława.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.30 – + Bożenę Studzińską.
18.00 – + Kazimierę i Jana Józwików.

Sobota
4 września

07.00 – + Jana Woźniaka.
07.30 – + Mariannę Lewaniak.
07.30 – + Tomasza, Albinę i Józefa Pawłowskich oraz Helenę i Jana Wnuków.
16.00 – ślub: Artur Goniarski i Agata Maciak.
17.30 – o dar Bożego błogosławieństwa dla Barbary Oleczek z okazji 80-tych urodzin.
17.30 – + Teresę Wiśniewską w 1 r. śm.
18.00 – + Marka Ledziona w 2 r. śm.

Niedziela
5 września
DOŻYNKI

07.00 – + Helenę i Zygmunta Gizińskich.
09.00 – + Anatola w 4 r. śm., zm. z rodz. Halamus, Gutowskich i Morawskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 – + Jana w 9 r. śm. i Feliksę w 6 r. śm. Kozakiewiczów.
12.15 – dziękczynna za zebrane plony; o dar Bożego błogosławieństwa dla Pawła i Małgorzaty w 40 r. ślubu.
17.30 – Różaniec rodziców za dzieci.
18.00 – + Józefa i Annę Majewskich.

Kaplica

11.15 – + Aleksandrę, Zygmunta, Witolda i Roberta Piórkowskich oraz Janinę, Henryka i Włodzimierza Kurach.